Kalbin Keşfedilen Yeni Boyutu

Kalbin Keşfedilen Yeni Boyutu

İlim ve irfan dünyamızda kalb; mânevî âlemlere açık gönül ve biyolojik yapının önemli bir santrali olan yürek olmak üzere iki mânâda kullanılır. Her şeyi çift yaratan Rabb’imiz, kalbi de, maddî ve mânevî kalb olmak üzere çift yaratmıştır. Mânevî kalb ruhanî bir lâtife olup, ruh (nefha-ı ruh) bu latifenin esası ve batını, biyolojik ruh da bineğidir. Maddî kalbin karşılığı olan yürek, insan beyni gibi, biyolojik ruhun bedendeki üç merkezî (kafa, kalb ve karın bölgesi) santrallerinden biridir.

Kalb iki yönlü, öyle nuranî bir cevherdir ki, bir yönüyle devamlı ruhlar âlemine, diğer yönüyle de cisimler âlemine

Devamını Oku…

Dava Yürek İster

Dava Yürek İster

DAVA…

  • Bilal gibi kızgın kumlara ve taşlara rağmen Allah diyerek ölmektir.
  • Yusuf gibi imtihana göğüs germek…
  • Köle olarak girdiği zindandan Peygamber gibi çıkmaktır.
  • Hamza gibi binlerce can feda etmektir.
  • Halit Bin Ziyat gibi şehitlere karışmak.
  • Ebu Bekir gibi sadakat ister.

    Devamını Oku…

1 2