İpek Yolu Hakkında Bilgi

İpek Yolu

İpek yolu hakkında bilgi verilirken, öncelikle bu yolun tarihsel süreçteki öneminden bahsetmek gerekmektedir. Tarihsel süreçte ülkeler arasında kullanılan en önemli ve değerli ticaret güzergahlarından biri olan İpek yolu; aynı zamanda hem farklı dinlerin, hem farklı fikirlerin, hem farklı kültürlerin hem de farklı ülkelerin ordularının birbirleriyle etkileşimde bulunabildikleri çok özel bir yapılanma olarak da adlandırılabilmektedir.

İpek yolunun kullanımı boyunca, pek çok gezgin ve bilge de aynı şekilde bu yoldan geçerken etrafındakilerle bireysel ve kültürel deneyimlerini paylaşabilmiş; böylelikle kıtalar arasında çok önemli gelişmeler de yaşanabilmiştir.

19.Yüzyılda Demiryolu ve Gelişmesi (19 Fotoğraf)

19.yüzyılın sonu ve 20.yüzyılın başlarında demiryolunun gelişmesi aşağıdaki tarihsel görüntülerde görülmektedir.Fotoğraflarda o eski lokomotiflerin salınarak demiryolundan geçişlerini görmeniz lazım…

119.Yüzyılda Demiryolu ve Gelişmesi (59 Fotoğraf)