Karadağ’ın Özgür Çocukları – Yılkı Atları

Karadağ'ın Özgür Çocukları - Yılkı Atları

Sahibi tarafından iş göremez hale gelen, ihtiyarlayan veya sahibinin bakmakta zorlandığı için dağlara bırakılan atlara yılkı Atları denir. Önceleri at yetiştiriciliğinde de özellikle tercih edilen bu sistem daha sonraları teknolojinin gelişmesi ile atlara olan ihtiyacın gittikçe azalması sonucu daha da artmıştır. Doğaya terk edilen bu atların ,yıllardır insanoğlu tarafından beslendiği için, sahibinin onu gelip beslemesini beklediğini tahmin etmek hiç te zor değil…

Karaman dağlarından 2300 m yüksekliğinde ki Karadağ da da bu atlardan son sayımlarda 600 adet bulunduğu tespit edilmiştir. Bu atların devlet tarafından koruma altına alınması sevindirici bir durumdur. Karadağ bir sönmüş yanardağ olduğu için bulundukları yerde tek bir kaya aralığından su akmaktadır. Özellikle kurak geçen yaz dönemlerinde bu su tamamen kesilmektedir. Devlet tarafından her gün su yalaklarına yazın tankerlerle su taşınması yapılmaktadır.