Şair Haliloğlu Yahya Burgazi Hakkında Bilgi

Şair Haliloğlu Yahya Burgazi Hakkında Bilgi

Haliloğlu Yahya Burgazi

Asıl adı Yahyâ b. Halîl b. Çoban el-Burgazî’dir. 12. yüzyıl sonu ve 13.yüzyıl başlarında yaşadığı tahmin edilen Haliloğlu Yahya Burgazi hakkında tam bir bilgi yoktur.

Fütüvvetnâme adıyla bilinen ünlü eserinin bir bölümünde yirmili yaşlarda ders aldığı Antalyalı Hoca’dan ve burada okuma ve yazmayı hızlıca sökmesinden bahsetmektedir. Eserine kaynak olan kitapları ise o tarihlerde Frenklerin İskenderiye’yi kuşatması sebebiyle, Frenklerden satın aldığından bahsetmektedir.

Devamını oku