Ünsüzlerin Nitelikleri ve Kuralları

Ünsüzlerin Nitelikleri ve Kuralları

Ünsüzlerin Nitelikleri ve Kuralları

Ses yolunda bir engele çarparak çıkan seslere ünsüz denir. Dilimizde yirmi bir ünsüz vardır:
b, c, ç, d, f, g, ğ, h, j, k, l, m, n, p, r, s, ş, t, v, y, z

Ünsüzler ses tellerinin titreşime uğrayıp uğramamasına göre iki gruba ayrılır:

  1.  Ses tellerinin titreşmesiyle oluşan ünsüzlere yumuşak  ünsüzler (ötümlü, tonlu) adı verilir: b, c, d, g, ğ, j, l, m, n, r, v, y, z
  2. Ses telleri titreşmeden oluşan ünsüzlere sert  ünsüzler (ötümsüz, tonsuz) denir: ç, f, h, k, p, s, ş, t

Ünsüzlerin Kuralları:

  • Kökeni Türkçe olan kelimelerin sonunda b, c, d, g ünsüzleri bulunmaz. Ancak anlam farkını belirtmek üzere ad, od, sac gibi birkaç kelimenin yazılışında bu kurala uyulmaz:

-ad (isim),
-at (binek hayvanı);
-od (ateş),
-ot (bitki);
-sac (yassı demir),
-saç (kıl).

Devamını Oku…

Ünsüz Benzeşmesi Nedir?

Ünsüz Benzeşmesi Nedir?

Yumuşak ünsüz harflerden c,d,g ile başlayan ekler, sert ünsüz harfle biten bir kelimeye ulandıkları zaman, ekin başındaki yumuşak ünsüz harf sertleşir ve bu benzeşmeye “ünsüz benzeşmesi” veya “ünsüz harflerin sertleşmesi” denir .Ünsüz birleşmesinde

  • c—ç,
  • d—t,
  • g—k olarak kelime içinde yerlerini alırlar.Şimdi örneklerle konuyu biraz daha açalım.Kırmızı ile işaretlenen harfler mavi ile işaretlenen harflerle yer değiştirmesiyle ünsüz benzeşmesi meydan geldiğini görebilirsiniz.

    Devamını Oku…