Kuss Bin Sâide’nin Suk-ı Ukazdaki Hitabeti

Kuss Bin Sâide'nin Suk-ı Ukazdaki Hitabeti

Peygamber Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) doğumunun 25. yılında kuruldu Ukaz Pazarı. Mekke’liler, alışverişlerini bu pazardan yaparlardı. Rivayete göre; Kuss bin Sâide el-İyâdî, Ukâz pazarında insanlara va’zu nasihatte bulunurdu. Hitabeti güçlüydü. Şair bir kişiliğe sahipti ve hikmetli sözler ederdi. Denilir ki; yüksekce bir yere çıkarak kalabalıklara hitap eden ilk kişi oydu. “emmâ ba’du” tabirini ilk kullanan ve kılıcına (veya asasına) dayanarak ilk hutbe irad eden de yine o idi. Allah Resulü (sallallâhu aleyhi ve sellem) de Ukaz’da kendisini görenlerdendir. Onun hitabelerinden bazı sözleri nakledilmiştir. Onlardan biri de İbn Abbâs (r.a)’dan Ebu Salih’in rivayet ettiği hutbedir. İyâd kabilesi, Hz. Muhammed’e (sallallâhu aleyhi ve sellem) geldiklerinde: “Kuss İbn Saide ne yapar?” diye sordu, onlar da: “Öldü” dediler. Allah Resulü (sallallâhu aleyhi ve sellem): “Sanki Ukâz pazarında devesinin üzerinde konuşuyorken, ona bakıyor gibiyim; tatlı sözler söylerdi, ancak hatırımda kalmadı…” Kavminden bir adam: “Ben hatırlıyorum ya Resulallâh!” der ve bu hutbeyi zikreder…