İkinci Bayezid Hân’ın Tuğlası

İkinci Bayezid Hân’ın Tuğlası

İkinci Bayezid Hân’ın Tuğlası

Sultan II. Bayezid Han rahmetullâhi aleyh, her seferden dönüşünde elbisesine bulaşan tozları toplar ve bir kavanozda biriktirirdi..

Yine bir harp dönüşüydü. Bayezid Han elbisesini çıkartmış, üzerindeki tozları toplamaya başlamıştı. Hanımı Gülbahar Hâtun, merakla sordu.. Pâdişâhım, merakımı … Devamını Oku