Eğitim Akımları

1-)Daimicilik/Evrenselcilik(Prennalizm)
Bu akım eğitim felsefelerinden realizm ve kısmende idealizmden etkilenmiştir.Perennial , bütün yıl boyunca süren . daimi olan anlamına gelmektedir.Temsilcileri ; Robert Maynard Hutchincs, Jacques Maritain ve Mortmer J. Adler’dir.Daimici eğitim özellikleri şöyle sıralanabilir
Okullar hayatın bir kopyası değil, bireylerin zihnini geliştirerek yaşama hazırlayan kurumlardır.Evrensel değişmez bir eğitim verilmelidir.İnanın doğası evrenseldir.Bu nedenle eğitim modelleri ve programları da değişmez ve sabittir.Öğretmenler liberal(dilbilgisi, retorik/ikna ve hitabet sanatı, matematik ve mantığı içine alan)ve fen bilimlerinden oluşan iyi bir genel eğitim alarak uzman olmalıdırlar.Felsefe, tarih, edebiyat ve sanat gibi alanlarlauğraşılarla ortaya konulan olgular nesilden nesile aktarılmalıdır.Klasik eserler öğrencilere okutulmalıdır.Okul müfredatında edebiyat, dil, mantık, tarih ve felsefe gibibeşeri bilimler ile fen bilimleri ve matematikte görülür

2-)Esasicilik/Özcülük/Temelcilik(Essensializm) :
Esasiciik bir felsefeye bağlı olmaktan çok eğitim hareketi olarak ortaya çıkmıştır.Başta idealizm ve realizm olmak üzere bir çok felsefi sistemle uyum içindedir.Geçmişte yararlı olan bilimlerin, sanatların ve temel yeteneklerin öğretiminin geleceğe yansıtılmasını savunan bir eğitim akımıdır.Bu görüşe göre insanı eğitilmiş