Sendika Tarihinde İşçi Temsilciliği Nasıl Gelişti

İşçi Sendika Temsilciliği Tarihsel Gelişimi

İşçi Sendika Temsilciliği

  • İşçi temsilciliği ülkemizde ilk defa 1936 yılında 3008 sayılı İş Kanunu’nun 78. Maddesinde düzenlenmiştir.
  • 1950 tarihli ve 5518 sayılı kanunla yapılan değişiklik ile işçi temsilcilerine fesih güvencesi getirilmiştir.
  • 1963 Yılında yürürlüğe giren 274 sayılı Kanun ile İşyeri sendika temsilciliği getirilmiştir.
  • Devamını Oku…

İşyeri Sendika Temsilciliği Görevleri ve Karşılaştığı Sorunlar

* İşyeri sendika temsilciliği zor fakat onurlu bir görevdir.
* Sendika yöneticileri, üyeler ve Sendikanın yayınlayacağı bülten, broşür vs. iş saatleri dışında, işverenden müsaade alınmışsa iş saatleri içinde işyerinde işçilere dağıtmak,
* Sendikaca gönderilen yazı, broşür ve ilanları üyelerin bilgilerine sunmak üzere ilan tahtalarına asmak,
* İşyerinde, üyelerin kendi aralarında, üyelerle işveren arasında çıkacak her türlü uyuşmazlığı sulhen halletmek, işyerlerinde huzurlu ve verimli çalışmayı temine gayret göstermek,
* Bunlardan başka sendikaca kendilerine verilen görevi ifa etmektir.
* İşyeri sendika temsilcileri bu görevlerini işyerindeki işlerini aksatmamak ve iş disiplinine aykırı olmamak şartıyla yerine getirebilir.

Devamını Oku…