Var redifli Gazeli ve Anlamı-Baki’nin Son Şiiri

Var redifli Gazeli ve Anlamı- Baki'nin Son Şiiri

Alâyiş-i dünyâdan el çekmege niyyet var,
“Dünyanın gösterişinden el çekmeğe niyetim var.”

Yakında ‘adem dirler bir şehre ‘azîmet var,
“Çünkü yakında ölüm dedikleri bir diyara yolculuğa çıkacağım.”

Uçdı bu fezâlardan mürg-ı dil-i nâlânum,
“Gönlümün dertle inleyen kuşu bu göklerden uçtu gitti.”