Machiavelli Sözleri: Machiavelli felsefesi

Machiavelli Sözleri: Machiavelli felsefesi

Machiavelli Sözleri: Machiavelli felsefesi

Niccolo Machiavelli, 15. ve 16. yüzyılda yaşamış İtalyan siyasetçi, yazar ve düşünürdür. Devlet, siyaset, iktidar, ahlak ve tarih üzerine eserler vermiştir. En ünlü eseri Prens adlı kitabıdır. Bu kitapta, bir hükümdarın nasıl davranması gerektiğini anlatmıştır. Machiavelli’nin … Devamını Oku

Osmanlıda Hariciye Nezareti

Osmanlıda Hariciye Nezareti

Osmanlı Devleti, 19. yüzyıla kadar dış ilişkilerini Reis-ül Küttablık adı verilen bir kurum aracılığıyla yürütüyordu. Ancak, 19. yüzyılda Avrupalı devletlerle ilişkilerinin giderek karmaşıklaşması ve önem kazanması üzerine, bu kuruma yeni görevler ve sorumluluklar yüklenmeye başlandı. 1836 yılında, Reis-ül Küttablık, Umur-ı … Devamını Oku

Kanuni Döneminde ve Karadeniz ve Rusya Siyaseti

Kanuni Döneminde ve Karadeniz ve Rusya Siyaseti

KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN DEVRİ OSMANLI DEVLETİ’NİN KARADENİZ VE RUSYA SİYASETİ

Prof. Dr. Remzi KILIÇ

Kanunî Sultan Süleyman (1520-1566) devrinde Osmanlı devleti dünyada çok güçlü bir konumda idi. Osmanlı devleti; Karadeniz’in kuzeyinden Türkistan’a kadar uzanan ve Altınordu devletinin toprakları üzerinde kurulan; Devamını Oku

Siyaset, İş ve Ailede Kriz Yönetimi

Kriz durumlarında bu dünyada tutunacak hiçbir dalın kalıcı sağlamlıkta olmadığını bilelim. Bir ayağımız basmadan ikinci ayağımızı kaldırmayalım.

2007’de yargının başlattığı tarihi dönüşüm sürecini sekteye uğratacak yasa değişiklikleri dereyi geçerken at değiştirmek gibidir.

Hem güncel siyasete hem de günlük yaşamımıza baktığımızda … Devamını Oku

Celâl-Zâde Mustafa’nın Selim-Nâme Adlı Eseri

Celâl-zâde Mustafa’nın Selim-nâme adlı eseri
CELAL-ZADE MUSTAFA’NIN SELİM-NAME ADLI ESERİ VE BU ESERİNDE DEVLET FELSEFESİ, SİYASET VE İDARE ANLAYIŞI

Prof. Dr. Remzi Kılıç

Celâl-zâde Mustafa’nın kendi ifadesi ile eserinden, Devlet Felsefesi, Siyaset ve İdare Anlayışı konusundaki düşüncelerine geçmeden önce, eseri Selim-nâme hakkında bilgi vermek ve … Devamını Oku