Nakib-ül-Eşraflık Kurumu’nun Önemi

Nakib-ül-Eşraflık Kurumu'nun Önemi

Osmanlı Devleti’nde Nakib-ül-Eşraflık Kurumu

Osmanlı Devleti’nde Seyyid ve Şeriflerin doğum ve ölüm kayıtlarını tutan, onların haklarını koruyan ve dini konularda danışmanlık yapan bir kurumdur. Nakib-ül-eşraf adı verilen bir memur tarafından yönetilirdi.

Nakib-ül-Eşraflık Kurumu’nun Tarihçesi

Devamını Oku

Seyyid Burhanüddin Muhakkık-ı Tirmizi

Seyyid Burhanüddin Muhakkık-ı Tirmizi

Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin şeyhi, Seyyid Burhânüddîn Hüseyn Muhakkık-ı Tirmizî (ö. 639/1241)

561 (1166) veya 565 (1169) yılında Tirmiz’de doğdu. Seyyid Kāsım Tirmizî’nin torunu, Seyyid Hasan Tirmizî’nin oğludur (Sahih Ahmed Dede, s. 123). Soyu Hz. Hüseyin’e dayandığından “Seyyid” ve … Devamını Oku

Seyyid İmadeddin Nesimi Hakkında Bilgi

Seyyid İmadeddin Nesimi Hakkında Bilgi

İmadeddin Nesimî, daha çok Seyid Nesimî mahlası ile tanınan, 14. yüzyılda (1360-1417) yaşamış  Azeri ya da Türkmen Hurûfi divan şairidir. Kaynaklarda doğum yeri ve tarihi hakkında yeterli bilgi bulunmadığı gibi araştırmacıların çalışmalarında da farklı bilgiler vardır.Bazı kaynaklara göre doğum tarihinin … Devamını Oku

Seyyid Abdülhakîm Arvâsî

Seyyid Abdülhakîm Arvâsî

Seyyid Abdülhakîm Arvâsî

Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerinde ve Türkiye’nin ilk yıllarında yaşamıştır. Seyyid ve Hüseyin kolundandır. Moğol istilâsı sebebiyle Irak’tan Doğu Anadolu’ya yerleşmiş ve çok sayıda âlim yetiştirmiş bir aileye mensuptur. Halife Mustafa Efendi’nin oğludur. 1860’ta o zaman Hakkâri vilâyetinin … Devamını Oku

Seyyid Kutup Sözleri

Seyyid Kutup Sözleri

Seyyid Kutup Sözleri

  • Şüphesiz ki İslam Kelime-i Şehadet getirmek ve Allah’tan başka ibadete layık ilah olmadığına şahitlik etmektir.
  • Allah’tan başka ibadete layık ilah olmadığına şahitlik ise; evrende sadece yüce Allah’ın tasarrufta bulunduğuna, kulların ibadet kasıtlı davranışlarını ve hayatla ilgili tüm
Devamını Oku