Kanuni Sultan Süleyman’ın Bali Beye Mektubu

Kanuni Sultan Süleyman'ın Bali Beye MektubuMeşhur akıncı ailesi Malkoçoğulları’na mensup olan Gazi Bali Bey, Bosna ve Rumeli Beylerbeyliği yapmış ve Sultan İkinci Bayezid Han’ın damadı olmuş Malkoçoğlu Damad Yahya Paşa’nın üç oğlundan biridir. Koca Bali Paşa diye de bilinir. İkinci Bayezid’in kızı Aynışah Sultan’ın kızıyla evlenmiştir.
Genç yaşta akıncılığa başlayan Gazi Bali Bey, Kanuni Sultan Süleyman’ın Belgrad’ı fethinde (1521) bulunmuş ve büyük kahramanlıklar göstermiştir. 30 Ağustos 1521’de Belgrad’ın fethinden sonra kale muhafızlığına Yahya Paşazade Bali Bey tayin edilmiştir.

Kanuni Sultan Süleyman 1526’da Macaristan seferine çıktıktan sonra Yahya Paşazade Bali Bey 5 bin kadar süvari birliğiyle öncü vazifesiyle gön¬derilmişti. Mohaç muharebesi sırasında Macar ordusunu arkadan çevirerek hezimete uğratmakta büyük gayretler gösterdi.

Devamını oku