Tag: sayı

Sayıların Yazılış Kuralları

Sayıların Yazılış Kuralları

Sayıların Yazılış Kuralları

  • Para tutarı, ölçü ve istatistik veriler rakamla yazılırken bunun dışında bulunan sayılar yazı ile yazılırlar. Örnek:”280 kilometre, 4850 Lira, 3500 Kişi, iki ay sonra” gibi…
  • Saat hem rakamla hem de yazı ile yazılabilir.
    Örnek:”21.30’da, saat dokuzu beş
Devamını Oku

Türk Kültüründe ve İnancında Kutsal Sayılar

Türk Kültüründe ve İnancında Kutsal Sayılar

Türk Kültüründe ve İnancında Kutsal Sayılar

Türk Kültüründe ve İnancında Kutsal Sayılar

Eski Türk inancı olan Şamanizm’den başlayarak, İslami ve İslamiyet sonrası dönemlerde, Türk kültüründe ve inancında sayıların önemli olduğu görülmektedir. Türk Mitolojisinde bazı sayılar kutsal bir özellik taşır. Şimdi bu sayıların destanlarda ve geleneksel kültürde … Devamını Oku

Türk Mitolojisinde Sayılar

Doğal Sayılar Hakkında Bilgiler

Türk Mitolojisinde Sayılar

Türk Mitolojisinde Sayılar

  • 120= Yüz Yirmi: Bazı İslami kaynaklara göre Allah Adem’e biçim verdikten sonra onu yüz yirmi yıl ruhsuz bırakmış ve bu süre sonucunda kendisine ruh verilmiştir.
  • 99= Doksandokuz: Esma-i hüsna denilen Allah’ın en güzel isimlerini ifade eder. Aslında
Devamını Oku

Rasyonel Sayılar Hakkında Bilgi

Rasyonel Sayılar Hakkında Bilgi

Rasyonel Sayılar Hakkında Bilgi

RASYONEL SAYILAR

İki tam sayının oranlanması sonucu meydana gelen kümenin adı olup  “Q” sembolü ile gösterilmektedir. Küme  negatif ise Q-, pozitif ise Q+ simgesini kullanırız.

Çeşitleri:

  1. Kesirler: Bütün kesirler rasyonel sayı olarak kabul edilir.
  2. Doğal Sayılar: Bütün Doğal sayılar rasyonel
Devamını Oku

Doğal Sayılar Hakkında Bilgiler

Doğal Sayılar Hakkında Bilgiler

DOĞAL SAYILAR

0, 1, 2, 3, … , 50, … devam eden sayılara doğal sayılar denir. Doğal sayılar kümesi D ile gösterilir.
D = {0, 1, 2, 3, 4, 5, … }

İkinin katı olan sayılara çift doğal sayılar, çift … Devamını Oku

Ondalık Sayılar-Kesirler

Ondalık Sayılar-Kesirler

ONDALIK SAYILARLA ARİTMETİKSEL İŞLEMLER

Ondalık Kesirler (Sayılar):
m Є Z ve n Є Z+ olmak üzere, m / 10n şeklinde yazılabilen kesirlere Ondalık Kesir, sayılara da Ondalık Sayılar denir. Yani, paydası 10′ un kuvveti olan kesirler (sayılar) dır.

Örnekler:

Devamını Oku