Aziziye Tabyaları ve Savunması

Aziziye Tabyaları ve Savunması

Doksanüç harbi diye tarihe geçen 1877-1878 Osmanlı-Rus muhârebesinde, Erzurum’daki Azîziye Tabyası’nda Ruslara karşı gerçekleştirilen müdâfaa.

24 Nisan 1877’de Ruslar Osmanlı Devleti’ne savaş ilân etmişler, batıda Tuna boyundan ve doğuda Kars cihetinden saldırıya geçmişlerdi. Doğu cephesinde ordumuzun başkumandanlığını Gâzi Ahmed Muhtar Paşa, yapıyordu. Kabiliyetli ve cesur bir asker olan Ahmed Muhtar Paşa, Kars’ı alan Rus ordusu karşısında askerini muhafaza ederek programlı bir şekilde Erzurum’a çekilmişti. Bu çekilme sırasında yaptığı Halyaz, Zivin, Gedikler ve Yapnîler meydan savaşlarında zafer kazanmış, hattâ sultan İkinci Abdülhamîd Han tarafından taltif görerek “Gâzi” ünvânını almıştı. Askerimiz kuvvet ve teçhizat yönüyle üstün Rus ordusu karşısında, silâh ve yiyecek bakımından iyi şartlarda olmaması sebebiyle Erzurum’a kadar çekilmeye mecbur kalmıştı.

Plevne Muharebesi

Plevne Muharebesi

Plevne Savunması  19 Temmuz 1877-10 Aralık 1877) 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sırasında Rusya İmparatorluk Ordusu’nun kuşattığı Plevne (Bulgaristan) kentinin Osmanlı Ordusu tarafından savunulması olayıdır.
28 Nisan 1877’de Osmanlı İmparatorluğuna Rus İmparatorluğu tarafından gönderilen savaş ilamını içeren nota ile 1877-1878 Osmanlı-Rus Muharebesi başlamış oldu. Rusların Balkanlarda ordularını gönderip, saldırıya geçebileceği tek bir yer bulunmaktaydı, oda Osmanlı himayesi altındaki Romanya topraklarıydı ve Ruslar bu topraklar üstünde Siret (Sava) nehri üzerinde “Barboşi köprüsü”nün olduğu yerden ordularını geçirmek zorundaydı. Bu köprü kritik bir öneme sahip olmakla bu köprünün havaya uçurulması Osmanlılara en az 2 veya 3 ay vakit kazandıracaktı.

Sokrates’ten Güzel Sözler ve Savunması

* İnsanlar her zaman her yerde acıkmışlardır ama her zaman her yerde erdemli olmamışlardır.
* Yalnız işsiz olanlar değil, daha iyi işler yapabilecek olanlar da başıboştur.
* Bir şey bilmediğim dışında başka bir şey bilmiyorum.
* Sadece bir iyi vardır, bilgi; ve sadece bir kötü vardır, cehalet.
* Haksızlığa uğramak, haksızlık yapmaktan iyidir.
* Ne pahasına olursa olsun, evlenin. Karınız iyi çıkarsa mutlu olursunuz, yok fena çıkarsa o zaman da filozof olursunuz.
* Kendin pahasına olduktan sonra tüm dünyayı kazansan eline ne geçer?
* İnsan bildiğini öğrenir.
* Kadın erkekle bir kez eşit hale getirildi mi, artık ondan üstün olur
* Bir şeyleri değiştirmek isteyen insan önce kendisinden başlamalıdır.
* Cahil insan kendinin bile düşmanı iken, başkasına dost olması nasıl beklenir.
* Bir yargıç, iyi niyetle dinlemeli, akıllıca karşılık vermeli, sağlıklı düşünmeli, tarafsızca karar vermelidir.

Atalarımızdan Korunmak İçin Yapılan Çin Seddi Resimleri (37 Fotograf)

Atalarımızdan korunmak için yapılan Çin Seddi Yüzyıllardır ayakta kaldı ama zamanımızda doğa ve insanlar tarafından tahribat edildiği söylenmektedir.Resimlere bakalım….

1Çin Seddi(37 Fotograf)