Tasavvuf Şairleri ve Aşık Edebiyatı

Tasavvuf Şairleri ve Aşık Edebiyatı Temsilcileri

Tasavvuf Şairleri ve Aşık Edebiyatı Temsilcileri

YUNUS EMRE (13. yy)

 • Tasavvuf düşüncesini benimseyen şair Allah aşkını ve insan sevgisini dile getirmiştir.
 • Tekke edebiyatının en lirik şairidir.
 • Halkın konuştuğu Türkçeyi bir edebiyat dili haline getirmiştir.
 • Yalın ve içten bir söyleyişi vardır.
 • Zaman zaman aruz ölçüsüyle ve Divan edebiyatı anlayışıyla da şiirler yazmıştır.
 • Tüm insanların eşit ve kardeş olduğuna inanmış; dil, din, ırk ayrımı yapılmasına karşı çıkmıştır.
 • Türkçe divan sahibi ilk şairdir. Ayrıca Risaletü’n – Nushiyye adlı öğretici bir mesnevisi vardır.

HACI BEKTAŞ-I VELİ (1209 – 1270)

 • 13.yy’da yaşamıştır, Türkistan’ın Nişabur şehrinde doğmuştur. Ahmet Yesevi’nin isteğiyle Anadolu’ya gelmiştir.
 • Bilinen en önemli eseri ‘’Makâlât’’tır.
 • Bektaşilik tarikatının kurucusudur.

  Devamını oku