Tasavvuf Şairleri

YUNUS EMRE (13. yy)

* Tasavvuf düşüncesini benimseyen şair Allah aşkını ve insan sevgisini dile getirmiştir.
* Tekke edebiyatının en lirik şairidir.
* Halkın konuştuğu Türkçeyi bir edebiyat dili haline getirmiştir.
* Yalın ve içten bir söyleyişi vardır.
* Zaman zaman aruz ölçüsüyle ve Divan edebiyatı anlayışıyla da şiirler yazmıştır.
* Tüm insanların eşit ve kardeş olduğuna inanmış; dil, din, ırk ayrımı yapılmasına karşı çıkmıştır.
* Türkçe divan sahibi ilk şairdir. Ayrıca Risaletü’n – Nushiyye adlı öğretici bir mesnevisi vardır.

HACI BEKTAŞ-I VELİ (1209 – 1270)

* 13.yy’da yaşamıştır, Türkistan’ın Nişabur şehrinde doğmuştur. Ahmet Yesevi’nin isteğiyle Anadolu’ya gelmiştir.
* Bilinen en önemli eseri ‘’Makâlât’’tır.
* Bektaşilik tarikatının kurucusudur.