Hz. İbrahim (a.s.)

HZ.İBRAHİM (A.Ş.)
Hz. İbrahim hakkında genel bilgiler
Hz. Îbrahim Kur’anı Kerim’de bildirilen peygamberlerdendir : itap’ta İbrahim’i an. Zira o, sidki bütün bir peygamberdi. Ulul’azm denilen peygamberlerin üçüncüsü olup Mezopotamya’daki Keldâni kavmıne gönderilmiştir. Peygamberimiz Muhammed Mustafa (S.A.V.)’dan sonra Allah katında insanların en üstünüdür, çünkü ileride göreceğimiz gibi Allahü Teâlânin varlığını kendi akıl ve mantığıyla bulmuştur. Allah ona Halil’im (dostum) diye buyurdu. Onun için “Hâlilürrahman olarak zikredilir. Kendisine on suhuf (forma) verildi. Oğulları, İsmail ve İshak aleyhisselam’dan ziyade soyundan daha birçok peygamber geldiği için “Ebu’l enbiya (peygamberler babası) da denilmiştir. Beni İsrail oğlu olan Hz. İshak, Arap kavmı ise diğer oğlu Hz.İsmail’den türemiştir. Babasının Âzer’in mi, Târuh’un mu olup olması hakkında ihtilaf vardır (geniş bilgi ileride, 2 noktada verilecektir) . Bir rivayete göre annesinin ismi Emile’dir . Hz.İbrahim peygamberimizin dedelerindendir.