Nicola Paganını Kimdir?

imagesg

Nicolo Paganini keman edebiyatının besteci-yorumcu özelliği tasıyan virtüözlerin içinde en önemli ismidir. Onun sanatında güçlü virtüözite ve ezgiselliğin birleşmesi bir çok muhteşem eser yaratılmasını sağlamış ve böylece Paganini’nin müziği tüm dünyada tanınmış ve sevilmiştir.

Paganini’nin müziğinde, yaşadığı dönem olan Romantik dönemin etkisi olmustur. O dönemde yasamış bir çok çalgıcının içerisinde kemanda Paganini, Piyanoda Sigismurg Thalberg ve Frans Liszt en önemli üç virtüözdür.Paganini’nin kendi stilini geliştirmesi ve biçimlendirmesi keman sanatında büyük rol oynamıştır. Paganini’nin yapıtları arasında 6 keman konçertosu, çok sayıda varyasyon, sonat ve onun ününün daha da hızlı yayılmasını sağlayan solo keman için yazılmış 24 kaprisi vardır.

Paganini’nin dönemi ustalar çağıdır. Bu dönemde virtüözler kullandıkları çalgıların sınırlarını inanılmaz derecede geliştirmişlerdir.

İtalyan kemancı ve besteci olan Nicolo Paganini 27 Ekim 1782 tarihinde Cenova’da dünyaya geldi. Paganini’nin babası müziksever birisiydi ve onun olağanüstü yeteneğini görünce kemana başlattı. Đlk önce Giacomo Costa’dan dersler aldı ve kısa sürede ilerledi. Fakat Costa’nın öğretimi yetersiz kalınca, babası Paganini’yi ünlü bir kemancı ve şef olan Allessandro Rolla ile çalışmak üzere Parma’ya götürdü. Allessandro Rolla ile çalıştıktan sonra ünlü bir kompozisyon öğretmeni olan Paer ile kompozisyon çalıştı ve burada çesitli besteler yaptı.