Tarihin Akışına Yön Veren Olaylar

Tarihin Akışına Yön Veren Olaylar

  • MÖ 3500’ler: Mezopotamya’da tekerleğin icadı
  • MÖ 3200’ler: Mezopotamya’da yazının icadı
  • MÖ 3000’ler: Mezopotamya’da ilk Sümer şehirlerinin kuruluşu
  • MÖ 1600’ler: Alfabenin icadı
  • MÖ 1600’ler: Yunan medeniyetinin başlangıcı. Böylece matematik, felsefe, politik düşünce ve tıbbın temellerinin atılması
  • MÖ 753: Roma’nın kuruluşu
  • MÖ 670: Demircilik zanaatinin doğuşu
  • MÖ 551 civarı: Konfüçyüs’ün doğumu
  • MÖ 490: Maraton Muharebesi ve Yunanların, Pers işgalini geri püskürterek kültürlerinin yok olmasını engellemesi