Uşun Koca Oğlu Segrek Destanı Özeti

Uşun Koca Oğlu Segrek Destanı Özeti

Uşun Koca Oğlu Segrek Destan Özeti

Uşun Koca’nın büyük oğlu Eğrek, Oğuz’un en cesur yiğitlerinden biridir. Kazan Bey‘in divanına saygısızca girer ve kimseye iltifat etmez. Ters Uzamış adlı bir başka yiğit, ona kafa kesip kan dökmekten başka bir hüneri … Devamını Oku

Oğuz Kağan’ın Babasını Öldürmesi Töre mi?

Oğuz Kağan Babasını Töre İçin Öldürdü

Oğuz Kağan’ın Babasını Öldürmesi: Töre mi, İktidar Hırsı mı?

Oğuz Kağan Destanı, Türk kültürünün en önemli eserlerinden biridir. Destan, Oğuz Kağan’ın doğumundan ölümüne kadar olan hayatını anlatır. Destanın en önemli olaylarından biri, Oğuz Kağan’ın babası Kara Han’ı öldürmesidir.

Destana göre, … Devamını Oku

Mete Han’ın Vatan Anlayışı

Mete Hanın Vatan Anlayışı

Mete Hanın Vatan Anlayışı

Oğuz Han adıyla da bildiğimiz Mete Han, gecesini gündüzünü katarak çalışıyor, Hun Türkleri’nin devleti gittikçe güçleniyordu. Ancak ne var ki, komşuları olan Çinliler Türklerin kuvvetlenmesinden kuşkulanmaya başlamışlardı.

Mete Han’la savaşmak için sebep arayan Çin Hükümdarı; günün … Devamını Oku

Kaşkayiler-Kaşkay Türkleri

Kaşkayiler ''Kaşkay Türkleri''

Kaşkayiler -Kaşkay Türkleri

Tasarladığımız araştırma plânını atlı göçebe Türk medeniyeti zemininde ele alacağız. Bu itibarla Anadolu’dan yapabileceğimiz tespitleri İran’dan Kaşkaylar; Gürcistan, Azerbaycan, İran ve Anadolu’dan Karapahları; İran coğrafyasından Hazara Türkleri ile birlikte alıyoruz.

Böylece Vatan – İran-Turan hattında başlattığımız Türk … Devamını Oku

Kül Tigin (Köl Tigin) Yazıtı-Güney Yüzü

Kül Tigin (Köl Tigin) Yazıtı-Güney Yüzü

Kül Tigin (Köl Tigin) Yazıtı

  1. Tanrı gibi gökte olmuş Türk Bilge Kağanı, bu zamanda oturdum. Sözümü tamamiyle işit. Bilhassa küçük kardeş yeğenim, oğlum, bütün soyum, milletim, güneydeki şadpıt beyleri, kuzeydeki tarkat, buyruk beyleri, Otuz Tatar…
  2. Dokuz Oğuz beyleri, milleti! Bu
Devamını Oku

Bilge Kağan’ın Öğütleri

https://i0.wp.com/www.kerimusta.com/wp-content/uploads/2015/09/J3-oqqH2ZuI.jpg?resize=545%2C282&ssl=1

Bilge Kağan’ın Öğütleri

Bilge Kağan, altıncı yüzyılın başlarında, yedinci yüz yılın ortalarında, Mancur’ ya dan İran’ a kadar uzanan geniş bölgede, Asya’ nın hakimi olmuş, “Orhun Abideleri” denilen “Ebedi taşa” yazdırdığı ”Türk Milletinin, Türk devletinin Devamını Oku

Kumuk Türkleri

Tarihçe

Kumuk Türkleri, bugün büyük çoğunluğu (1992 tahminine göre 250000 kişi) Rusya Federasyonuna bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyetinde, geriye kalan kısmı (yaklaşık 50000 kişi) Çeçen ve Osetya Özerk Cumhuriyetlerinde yaşayan, Azerbaycan Türklerinden sonra Kafkaslardaki en kalabalık Türk kavmidir. Kumukların bir kısmı, … Devamını Oku