Abdülhak Hamit Tarhan Hayatı ve Eserleri

Abdülhak Hamit Tarhan Hayatı ve Eserleri

Abdülhak Hamit Tarhan(1937-1852)
2 Ocak 1852’de İstanbul Bebek’te dünyaya geldi. Babası tarihçi Hayrullah Efendi, annesi ise Müntehâ Nasib Hanım’dır. İlkokula Bebek’teki mahalle okulunda başladı. Evliya Hoca ile Hoca Tahsin Efendi gibi zamanın en ünlü alimlerinden dersler aldı. 1863 yılında ağabeyi Nasûhi Bey ile birlikte Paris’e gitti ve özel bir okula yazıldı. 1864 yılı sonlarına doğru ülkeye tekrar geri döndü. 1865’te Tahran’a elçi tayin edilen babasıyla birlikte İran’a gitti. Fakat bir yıl sonra babasının İran’da ölmesiyle birlikte tüm ailesiyle birlikte tekrar İstanbul’a döndü.Önce Maliye Mühimme Kalemi’nde, bir müddet sonra da Şûrâ-yı Devlet ve Sadâret Mektûbî Kalemi’nde görev aldı. Maliye

Türkiye’nin İlk Kadın Muhtarı ve Milletvekili Hatı (Satı) Çırpan

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk kadın milletvekillerinden olan  Satı Çırpan,1935 seçimlerinde Ankara’dan meclise girdi. 1890’da Kazan Köyü’nde doğmuştur (Mustafa Kemal’e 19 Mayıs 1919 doğumlu olduğunu söylediği aktarılmaktadır). Satı Çırpan, Kurtuluş Savaşı’nda gazi olmuş bir askerin eşiydi. Çiftçilik ve babasının ardından köy muhtarlığı yaptı.26 Ekim 1933’te kadınlara muhtar olma hakkı verilmesi sonrasında Kazan Köyü’nün muhtarlık seçimlerini kazanan Hatı

Tbmm’nin Açılması

TBMM’NİN AÇILMASI (23 Nisan 1920)
İtilaf Devletleri’nin İstanbul’u işgal etmesi ve Mebusan Meclisi’nin kapatılması üzerine M.Kemal, bir genelge yayınlayarak Ankara’da olağanüstü yetkilere sahip bir meclisin toplanacağını bildirmiştir.
Genelgede seçim yapılarak her sancaktan 5 delegenin 15 gün içinde Ankara’ya gelmesini istemiştir.
Olağanüstü Yetkilere Sahip Meclis 23 Nisan 1920’de açılmıştır.