Müctehidler ve Tabakaları: Tahric Erbabı

Müctehidler ve Tabakaları: Tahric Erbabı

Müctehidler ve Tabakaları: Tahric Erbabı

1.  Tabaka:

Birinci tabaka; Müctehidi mutlak, şeîraîta ictihad hakkını hâiz müctehidler olup, Kitap ve Sünnetten hüküm çıkarırlar, ister hükümlerin istinad ettikleri umumî usulden olsun, ister o umumî usule göre halledilip çıkarılan mes´elelerde olsun, onlar bu … Devamını Oku