Ziyariler Hakkında Bilgi

Ziyariler Hakkında Bilgi

Ziyariler Hakkında Bilgi

Onuncu ve on birinci yüzyıllarda Hazar denizi civarında bulunan Gürgân, Taberistân ve Elburz dağlarının güneyindeki Kûmis bölgelerinde hüküm süren hanedan.

Kurucuları olan Merdâviç’in babası Ziyâr bin Vardan Şâh’a nisbetle Ziyârîler adını aldılar.Hazar Denizi’nin güneybatı köşesindeki Deylem’in dağlık bölgelerinde yaşayan halkın büyük bir kısmı, Abbasî halîfesinin veya başka devletlerin ordularında paralı askerlik yapardı.

Bu paralı askerlerin kumandanlarından olan Merdâviç bin Ziyâr, Sâmânoğulları Devleti’ndeki iç karışıklıkları fırsat bilerek, Kuzey İran’ı ele geçirmek için ayaklanan Sâmânî kumandanı Esfâr bin Şirûye’nin ayaklanması üzerine, bağımsızlığını îlân etti.

Devamını oku