Tasavvufta Geçilecek Kapılar

Tasavvufta Geçilecek Kapılar

Tasavvufta 4 kapı vardır;
1- Şeriat Kapısı
2- Tarikat Kapısı
3- Marifet Kapısı
4- Hakikat Kapısı
Öğreti olarak bu kapılar birer birer geçilerek Hakikate ulaşılır.

Marifetullah – Allahı Tanıma İlmi

Marifetullah - Allahı Tanıma İlmi

MARİFETULLAH”ALLAHI TANIMA İLMİ
Elhamdulillâhi Rabbil âlemin Vessalâtü vesselâmü alâ Rasûlinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve eshâbihi ecmeîn.
Bismillâhirrâhmânirrahîm
Her hayrın ve şerrin yegane yaratıcısı kendisinden başka İlah olmayan Allahu Tealadır. O’nun eşi ve benzeri ve dengi yoktur. Herkese kuvvet ve hayat veren O’dur.