Enver Paşa ve Teşkilat-ı Mahsusa

Enver Paşa ve Teşkilat-ı Mahsusa

Enver Paşa ve Teşkilatı Mahsusa (1913-1918) XIX yüzyıl sonlarında, Osmanlı Devleti’ne karşı ayrılıkçı hareketlerin yoğunluk kazanması ve isyanların genişlemesi, istihbarat ve espiyonaj çabalarını da artırmıştır

Balkan Savaşı (1912-1913)’nin sonuna kadar, Osmanlı Devleti’nde geniş olarak istihbarat yapan gizli bir teşkilata rastlanılmamaktadır. Balkan Savaşı’nın getirdiği kotu sonuçlardan sonra, Osmanlı İmparatorluğu gibi uç kıtaya hükmetmiş, çeşitli ırk ve mezhepte çeşitli milletleri idare etmiş bir devlet için gizli modern bir İstihbarat Teşkilatı’na mutlak surette ihtiyaç olduğu artık anlaşılmıştır.

Böyle bir teşkilata sahip olma zaruretini düşünen, Harbiye Nazırı Enver Paşa olmuştur. İşte

Devamını Oku…