Şair Larendeli Kemal Ümmi Hakkında Bilgi

Şair Larendeli Kemal Ümmî Hakkında Bilgi

Kemal Ümmi

Kemal Ümmî’nin asıl adı İsmail’dir. XV.yüzyıl başlarında Niğde’de doğan bu şair, kaside, gazel ve mesnevi nazım şekillerinde dinî tasavvufî şiirler söylemiştir. Latîfî ve Âlî Mustafa Efendi onun Karaman’ın Lârende kasabasından olduğunu, müridlerinden menâkıbını yazan Âşık Ahmed ise Horasan’dan … Devamını Oku