1908-1923 Yıllar Arası Osmanlı Kronolojisi

Osmanlı İmparatorluğu Kronolojisi

Başlangıç Yılı Seçiniz
1299 1522 1697 1827 1857 1873

1908-1923 Yıllar Arası Osmanlı Kronolojisi

 • 1908 – Osmanlı Eczacı İttihat Cemiyeti’nin kurulması; Osmanlı Cemiyet-i İlmiye-i Baytariyesi’nin açılması; Osmanlı Mühendis ve Mimar Cemiyeti’nin kurulması
 • 1908 – II. Meşrutiyet’in ilanı (23 Temmuz)
 • 1908
Devamını Oku

1873-1906 Yıllar Arası Osmanlı Kronolojisi

Osmanlı İmparatorluğu Kronolojisi

Başlangıç Yılı Seçiniz
1299 1522 1697 1827 1857 1908

1873-1906 Yıllar Arası Osmanlı Kronolojisi

 • 1873 – Mehmed Akif’in doğumu; Türkçe ilk modern tıp lugatı olan Lügat-ı Tıbbiye’nin neşredilmesi; Sava Paşa’nın yeni bir Darü’l-Fünun kurmakla görevlendirilmesi; Darü’l-Fünun-ı Osmani’nin kapanması
 • 1873 –
Devamını Oku

1827-1856 Yıllar Arası Osmanlı Kronolojisi

Osmanlı İmparatorluğu Kronolojisi

Başlangıç Yılı Seçiniz
1299 1522 1697 1857 1873 1908

1827-1856 Yıllar Arası Osmanlı Kronolojisi

 • 1827 – Mısır kuvvetlerinin (Kavalalı Mehmet Ali Paşa) Yunan İsyanını bastırmaları, Atina’nın teslimi (Temmuz)
 • 1827 – Navarin Deniz Savaşı : Osmanlı-Mısır donanmasının yakılması (20 Kasım)
Devamını Oku

1697-1827 Yıllar Arası Osmanlı Kronolojisi

Osmanlı İmparatorluğu Kronolojisi

Başlangıç Yılı Seçiniz
1299 1522 1827 1857 1873 1908

1697-1827 Yıllar Arası Osmanlı Kronolojisi

 • 1697 – Zenta Savaşı
 • 1698 – Şehremini Baruthanesi yangını
 • 1699 – Karlofça Antlaşması’nın imzalanması(26 Ocak)
 • 1700 – Ruslar’la İstanbul Antlaşması’nın imzalanması
 • 1702 – İskender Çelebi Bahçesi’ndeki
Devamını Oku

Kanuni Sultan Süleyman’ın Ölümü

Kanuni Sultan Süleyman'ın Ölümü ve Zigetvar Seferi

Kanuni Sultan Süleyman’ın Ölümü ve Zigetvar Seferi

1564 yılında Almanya İmparatoru I. Ferdinand ölmüş ve yerine oğlu II.Maximilien geçmişti. Bu sebeple Avusturya ile Osmanlı İmparatorluğu arasındaki barış antlaşması hükümsüz kalmıştı. Sadrazam Semiz Ali Paşa da iki yıldan beri gönderilmeyen devlet … Devamını Oku

Dünya İcatlar Kronolojisi

Dünya İcatlar Kronolojisi

Dünya İcatlarının en bilinenlerini bir araya getirdik…İşte icatlar Kronolojisi

 • MÖ 4241 yılında, Mısırlılar takvim yaparak olayları hassas olarak tarihlendirdiler .
 • MÖ 3200 yılında, Mezopotamyalı Sümerler yazıyı kullanan ve tekerleğin resmini çizen ilk halk oldu ¹.
 • MÖ 3000 yılında, Babilliler ilk
Devamını Oku

Hz. Muhammed (s.a.v) Efendimizin Kronolojisi

Hz. Muhammed (s.a.v) Efendimizin Kronolojisi

Hz. Muhammed (s.a.v) Efendimizin Kronolojisi

 • 569 Hz. Muhammed’in doğumu (hicretten önce 12 Rebîülevvel 53/17 Haziran 569 Pazartesi veya hicretten önce 9 Rebîülevvel 51/20 Nisan 571 Pazartesi)
 • 574 Sütannesi tarafından Mekke’ye getirilerek annesi Âmine’ye teslim edilmesi.
 • 575 Annesi Âmine’nin Ebvâ’da vefatı
Devamını Oku

Dünya Tarihinin Kronolojisi

Dünya Tarihinin Kronolojisi

Dünya Tarihinin Kronolojisi

İ.Ö. 8500-7000: Ortadoğu’da çiftçiliğe geçiş
İ.Ö. 3500-3000: Dicle-Fırat ve Nil vadilerinde uygarlığa geçiş
İ.Ö. 4000-3000: Uygarlığın Sümer’de doğuşu
İ.Ö. 3000: Sabanın icadıyla insanların tarımda hayvan gücünden yararlanmanın yolunu bulmaları

Devamını Oku