Konya’nın Hristayanlığın Gelişmesinde ki Önemi

Konya'nın Hristayanlığın Gelişmesinde ki Önemi

Hristiyanlık bilindiği gibi Filistin’de doğmuştur. Fakat sonrasında  Kapadokya ve Likaoni Hristiyanlığın beşiği haline gelmiştir. Hz. İsa’nın havarilerinden Sen Pol ve arkadaşları Akdeniz’den çıkarak Antalya yakınlarında Aksu kenarında bulunan Perga Pamfili Körfezine çıkmışlar ve ilk Hristiyanlık temelleri buralarda atılmaya başlamıştır. Yıllardır esirlik altında yaşayan Kapadokya halkı sefillik içinde ve dışarı ile ilişkileri kesilmiş olduğundan San Pol ve arkadaşları açısından  bu şehir çok müsait bir yerdir.

San Pol  yanında ki arkadaşları ile propaganda yaparak bir çok puta tapan kişilere Hristiyanlığı kabul ettirmeyi başarmışlardır. Bu arkadaşlarının arasında Barnabas öne çıkan isimlerdendir.