Kaygusuz Abdal: Tasavvufun Nükteli Dili

Kaygusuz Abdal: Tasavvufun Nükteli Dili

Kaygusuz Abdal, 14. ve 15. yüzyıllarda yaşamış, Alevî-Bektaşî edebiyatının kurucusu ve Bektaşîliğin ilk tüzük yapıcısı olan mutasavvıf şairdir. Asıl adı Alaeddin Gaybi olan Kaygusuz Abdal, Alâiye Beyi Hüsameddin Mahmut’un oğludur. İyi bir eğitim almış, genç yaşta Abdal Musa’ya derviş olmuş … Devamını Oku