Üçgen ve Çeşitleri Nelerdir?

Üçgen Nedir?
Doğrusal olmayan üç noktayı birleştiren, üç doğru parçasının birleşimine üçgen denir.kerimustaucgen

A, B, C noktalarına Üçgenin Köşeleri denir.
[AB], [AC] ve [BC] doğru parçalarına ise Üçgenin Kenarları denir.
BAC, ABC ve ACB açıları üçgenin iç açıları’dır.
|BC| = a, |AC| = b, |AB| = c uzunluklarına, üçgenin kenar uzunlukları denir.

 

 

İç açıların bütünleri olan açılara  dış açılar denir.