Soba Kullanımında Dikkat Edilecek Hususlar

Soba Kullanımında Dikkat Edilecek Hususlar

* Kömüre göre yakma sistemi/soba kullanılmalıdır
* Sobayı kurmadan önce mutlaka baca temizliği yaptırılmalı.
* Isı verimi en az % 70 olmalı
* Soba yanarken yanma havası ve duman klapeleri kapatılmamalıdır
* Sobanın havalandırma sistemleri, yanma için yeterli oksijeni sağlamalıdır
* Soba verimli yanma için en fazla 2/3 oranında kömürle doldurulmalıdır
* Soba, ağzına kadar kömür ile doldurulmamalı.
* Sobanın dirsek ve boru ekleme yerleri ve baca giriş ağzı hava sızdırmaz olmalı, boru ve baca üzerinde herhangi bir delik veya çatlak olmamalı
* Verimli bir yanma için sobalar günlük temizlenmeli, küllük dolmadan kül alınmalı, küllük kapağı sık aralıklarla açılmamalı