Karadağ’ın Özgür Çocukları – Yılkı Atları

Karadağ'ın Özgür Çocukları - Yılkı Atları

Sahibi tarafından iş göremez hale gelen, ihtiyarlayan veya sahibinin bakmakta zorlandığı için dağlara bırakılan atlara yılkı Atları denir. Önceleri at yetiştiriciliğinde de özellikle tercih edilen bu sistem daha sonraları teknolojinin gelişmesi ile atlara olan ihtiyacın gittikçe azalması sonucu daha da artmıştır. Doğaya terk edilen bu atların ,yıllardır insanoğlu tarafından beslendiği için, sahibinin onu gelip beslemesini beklediğini tahmin etmek hiç te zor değil…

Karaman dağlarından 2300 m yüksekliğinde ki Karadağ da da bu atlardan son sayımlarda 600 adet bulunduğu tespit edilmiştir. Bu atların devlet tarafından koruma altına alınması sevindirici bir durumdur. Karadağ bir sönmüş yanardağ olduğu için bulundukları yerde tek bir kaya aralığından su akmaktadır. Özellikle kurak geçen yaz dönemlerinde bu su tamamen kesilmektedir. Devlet tarafından her gün su yalaklarına yazın tankerlerle su taşınması yapılmaktadır.

Rieka Zaferi

Sultan Abdülazîz Han, tahta cülusunu müteakib, ilan ettiği fermanlarla, hem dahilî, hem de haricî meseleleri yatıştırmaya gayret gösteriyordu. Bu sırada devlet idaresinde bazı değişiklikler yapılmıştı. Sadrazam Kıbrıslı Mehmed Emin Paşa azledilerek, yerine Âlî Paşa, o da azledilerek yerine Keçecizâde Fuad Paşa sadrazam olmuştu.
Alî Paşa’nın azline sebep, devletin hazinesini boş yere sarfetmek ve kendi akrabalarını kayırması, Kıbrıslı Mehmed Emin Paşa’nın azline sebeb de, padişahın kendisine donanmanın bir an evvel takviye edilmesini istemesi üzerine Kıbrıslı’nın bahaneler ileri sürmesi idi.