Karadağ’ın Özgür Çocukları-Yılkı Atları

Karadağ'ın Özgür Çocukları - Yılkı Atları

Sahibi tarafından iş göremez hale gelen, ihtiyarlayan veya sahibinin bakmakta zorlandığı için dağlara bırakılan atlara yılkı Atları denir. Önceleri at yetiştiriciliğinde de özellikle tercih edilen bu sistem daha sonraları teknolojinin gelişmesi ile atlara olan ihtiyacın gittikçe azalması sonucu daha da … Devamını Oku

Rieka Zaferi

Sultan Abdülazîz Han, tahta cülusunu müteakib, ilan ettiği fermanlarla, hem dahilî, hem de haricî meseleleri yatıştırmaya gayret gösteriyordu. Bu sırada devlet idaresinde bazı değişiklikler yapılmıştı. Sadrazam Kıbrıslı Mehmed Emin Paşa azledilerek, yerine Âlî Paşa, o da azledilerek yerine Keçecizâde Fuad … Devamını Oku