Kazasker ya da Kadıasker Nedir?

Kazasker Nedir?

Kazasker ya da kadıasker, Osmanlı Devleti’nde şeri davalara bakan askeri hakim.

Yetkileri şöyle sıralanabilir:

Kadı atamaları, müderris atamaları, din görevlisi atamaları, kadı kararlarını bozma-değiştirme-yeni kararlar oluşturma. Yani kadı kararlarına itiraz kazaskerliğe yapılırdı.

Yetkilerinin çoğunu 16. Yüzyıl’dan itibaren Şeyhülislama devretmiştir. Kazasker Osmanlı Devleti yapısında idari bir görev olup, kelime anlamı Kadı ve Asker kelimelerinin birleşmesinden oluşmaktadır. Kazaskerlerin kıyafeti ilmiye kıyafeti olup, bu mesleğin en yüksek mertebelerinden biridir. Kazaskerler Divan-ı Hümayun’un tabiî azasıydı.

Şeyhülislamlar divanda bulununcaya kadar divandaki şeri meseleler, kazaskerler tarafından hallolunurdu. Divan toplantılarında veziriazamın sağında vezirler solunda da kadıaskerler yer almaktaydı.

Devamını oku