Akdeniz ve Karadeniz İsimleri Nereden Gelmiştir

Akdeniz ve Karadeniz İsimleri Nereden Gelmiştir

Akdeniz ve Karadeniz İsimleri Nereden Gelmiştir?

Türklerin coğrafyayı anlamlandırırken renkler ve yönler arasında kurdukları ilişki, yaşadığımız coğrafyanın isimlendirilmesinde önemli etkilere sahiptir. Renkler ve yönler arasındaki bu ilişki renklerin bir yönü ifade etmesine dayanır. Türklerin yönleri anlatırken kullandıkları renkler şu şekildedir:

  • Doğu; mavi,yeşil
  • Batı; ak (beyaz)
  • Kuzey; kara (siyah)
  • Güney; kızıl (al)
  • Merkez; sarı ve altın ile ifade edilmektedir.

Dağ, deniz, şehir, vadi, çöl ve nehir isimlerinin başında yer alan renkler aynı zamanda bir yönü temsil etmektedir.

Devamını oku

Kuran’da Geçen Surelerin Türkçe İsimleri

Kuran'da Geçen Surelerin Türkçe İsimleri

1-Fatiha: Açılış Suresi, Kur’an-ı Kerim’in başlangıç suresi olduğundan bu adı almıştır.

2-Bakara: İnek Suresi, 67-71. ayetlerinde Yahudilere kesilmesi emredilen inekten söz edildiği için bu ismi almıştır.

3-Ali İmran: İmran Ailesi Suresi, İmran ailesinden bahsedildiğinden bu adı almıştır.

4-Nisa: Kadınlar Suresi, Pek çok ayetinde kadınların haklarından bahsedildiği için bu adı almıştır.

5-Maide: Ziyafet (Sofra) Suresi, 112. ve 114. ayetlerinde Hz. İsa’nın Allah’tan istediği sofradan söz edildiğinden bu adı almıştır.

6-En’am: Davar Suresi, Arapların hayvanlara uyguladıkları bazı gelenekler kınandığı için bu adı almıştır.

Devamını oku

Üç Semavi Din Tarafından Kullanılan Adlar

Üç Semavi Din Tarafından Kullanılan Adlar

Üç Semavi Din Tarafından Kullanılan Adlar

Bu isimlerin hepsi 3 semavi din tarafından kullanılan peygamber, sahabe veya kutsal kişilerin isimleridir. Bu isimlerin Türkçe, Latince ve İbranice olarak karşılıkları (harf sırasına göre) şöyle sıralanabilir:

Devamını oku

Esma ül Hüsna ‘dan Gezinti

Esma-ül Hüsna

Esma-ül Hüsna Gezintisi

ALLAH’u ekberdir isimlere cami,
oluyor varlıklara hami,
Ebedidir daimidir daimi,
Vasi olan ALLAH’u ekberdir ancak.

RAHMAN’ dırki rahmeti başka,
Alemde ne varki rahmetinden başka,
Bunları anladığında geçersin aşka,
Cümleyi koşturan RAHMAN’dır ancak.

Devamını oku

Peygamberlerin Sıfatları ve Peygamberimizin İsimleri

Peygamberlerin Sıfatları ve Peygamberimizin İsimleri

Peygamberlerin sıfatları deyince onlarda bulunması câiz olan sıfatlarla ge­rekli (vâcip) ve zorunlu olan sıfatlar anlaşılır. Kur’ân-ı Kerîm’in pek çok ye­rinde vurgulandığı gibi peygamberler de insandır. Onlar da diğer insanlar gibi oturup kalkar, yiyip içerler, gezerler, evlenip çoluk çocuk sahibi olurlar, has­talanır ve ölürler; bu gibi özelliklere, peygamberler hakkında düşünülmesi câiz özellikler denir.

İlâhî emir ve yasaklarla yükümlülük konusunda peygamberler de diğer insanlar gibidirler. Fakat onlar her hareketleriyle Allah’ın insanlar için seçtiği kulları ve elçileri, insanların kendilerine bakarak davranışlarına çeki düzen verdikleri birer örnek olduklarının bilinci içindedirler. Bu sebeple fakirken, sıkıntıdayken bile Allah’a şükrederler. Haset etmek, içi dışına uymamak gibi kötü huylardan hiçbiri onlarda bulunmaz.

Her peygamberde insan olmanın da ötesinde birtakım sıfatların bulun­ması gerekli ve zorunludur. Bunlara vâcip sıfatlar denir.

Devamını oku

İsim Falına Nasıl Bakılır?

İsim Falına Nasıl Bakılır?

İsim Falına Nasıl Bakılır?

Son günlerde oldukça popülerleşmeye başlayan isim falına bakarak karşınızdaki kişi hakkında fikir sahibi
olunabilirmiş. Astrologlara göre durum bu kadar basit.

Nasıl Bakılır?:

Fal için sözkonusu isimdeki fiziksel, zihinsel, duygusal, ruhsal enerji sembollerinin açıklamalarına bakmak gerek. İsimdeki harflerin anlamlarını bir araya getirerek anlamlı sonuç çıkarıyorsunuz.

Devamını oku

Ege Denizinin İsmi Nereden Gelmiştir?

Ege Denizinin İsmi Nereden Gelmiştir?

Ege Denizinin İsmi Nereden Gelmiştir?

Türkiye’deki Tarihsel Adlar” adlı eserinde Bilge UMAR “Türkiye’deki tarihsel adlar üzerine araştırma yapmak, Türkiye’nin tarihi üzerine araştırma yapmaya benzer, gidebileceğiniz genişliğin, inebileceğiniz derinliğin sonu yoktur” demektedir.

Yazar, Anadolu’daki tarihsel adlar ve kökenleri incelendiğinde bunların sanılanın aksine Helenlerden kalma isimler olmadığını, Anadolu’nun eski bir dili olan Luwi dilinden kalma olduğunu belirtmektedir.

Devamını oku

Oğlunuza Düşündüğünüz İsimler ve Anlamları

ABAY : Hünerli.

ACAR : Becerikli, atılgan

ACUN : Dünya, varlık

AKAY : Beyaz ay, dolunay

AKEL : Dürüst, güvenilir

AKGÜN : Mutlu, sevinçli gün

Devamını oku

Köpek İsimleri Arayanlar Buyursun

Köpek İsimleri Arayanlar Buyursun

Köpek isimleri

Köpeğinize isim ararken yardımcı olabilmek adına genellikle köpeklere koyulan isimleri bir araya getirdik… İsimler bazen insanlara koyulan isimlerle bir olabiliyorlar. Lütfen kaldırılması gereken bir isim görür iseniz bize haber vermeniz yeterlidir.
• Abner
• Ace
• Adelle
• Alex
• Alf
• Alfie
• Alfred
• Alia
• Alice
• Allegra
• Amaretto
• Amy/Athena
• Andrea/Annie/Amanda
• Andro / Apollo

Devamını oku