İcazetler ve İcazet Çeşitleri

İcazetler ve Çeşitleri

İcazetler ve İcazet Çeşitleri

Birincisi yani EN MÜHİMİ HİLAFET-İ MUTLAKADIR ki; mürşidi kâmil-i mükemmili makamı müşahedeye vasıl olan (ulaşan) zevat-ı aliyye istihlaf eder (yerine halife bırakır). Tarikat umurunu onun kifayet-i ilmiye ve ameliyesine (ilmi ve ameli yeterliliğine) tevdi eder (emanet … Devamını Oku

Mürşit, İrşat ve Nimet

Mürşid İrşad ve Niğmet

Mürşit, İrşat ve Nimet

Mürşide tâbiiyet, Kur’an’da ki İslâm’ın ikinci safhasını ve 14. basamağı ifade etmektedir Allahu Tealâ, hacet namazı ile Kendisinden sorup öğreneceğimiz mürşidimize tâbî olmamızı hepimizin üzerine farz kılmıştır.

Devamını Oku