Nakib-ül-Eşraflık Kurumu’nun Önemi

Nakib-ül-Eşraflık Kurumu'nun Önemi

Osmanlı Devleti’nde Nakib-ül-Eşraflık Kurumu

Osmanlı Devleti’nde Seyyid ve Şeriflerin doğum ve ölüm kayıtlarını tutan, onların haklarını koruyan ve dini konularda danışmanlık yapan bir kurumdur. Nakib-ül-eşraf adı verilen bir memur tarafından yönetilirdi.

Nakib-ül-Eşraflık Kurumu’nun Tarihçesi

Devamını Oku

Selçuklu İmparatorluğu’nun Kuruluşu

Selçuklu İmparatorluğu'nun Kuruluşu Kutlu Olsun

Selçuklu İmparatorluğu’nun Kuruluşu 

Kınık boyu Orta Asya’daki Oğuz boylarından biriydi. Büyük Selçuklu İmparatorluğunun çekirdeğini oluşturan boy, ittifak ile bu boy olarak kabul edilmesine karşın elimizde bunu gösteren net bir kanıt yoktur. Devlete ve hanedana adını veren Selçuk Bey’in bilinen en … Devamını Oku

Manda Sistemi ve Türkiye’ye Etkileri

Manda Sistemi ve Türkiye'ye Etkileri

Manda sistemi, I. Dünya Savaşı’ndan sonra, sömürgeciliğin devamını önlemek ve az gelişmiş ülkeleri kendi kendilerini yönetecek bir duruma getirmek amacıyla Milletler Cemiyeti tarafından oluşturulmuş bir yönetim sistemidir.

Devamını Oku

Osmanlıda Yenileşme Çabaları

1.OSMANLI’DA YENİLEŞME ÇABALARI
Her imparatorluk yükseliş dönemini yaşadığı gibi bu sürecin sonunda duraklama ve daha sonrasında da dağılma dönemi yaşamıştır. Osmanlı İmparatorluğu da yükseliş döneminin sonrasında duraklama dönemine girmiştir. Bu dönemde batı karşısında gerileyen, taşra birimleri üzerindeki denetimini yitiren, tüm … Devamını Oku

19.yy Osmanlıda Ermeni Okulları ve Faaliyetleri

19.yy Osmanlıda Ermeni Okulları ve Faaliyetleri

Ermeni Okulları ve Faaliyetleri-Prof. Dr. Remzi KILIÇ

Giriş:

Türkler ve Ermeniler, Anadolu ya da Ön Asya olarak bilinen coğrafyada, dokuz yüzyılı aşkın bir zamandır bir arada yaşamışlardır. Büyük Selçuklular ve Türkiye Selçukluları gibi, önemli Türk devletleri zamanından beri Türkler ve … Devamını Oku

16-17. Yüzyıl Osmanlı Devleti İran Politikası

16-17. Yüzyıl Osmanlı Devleti İran Politikası

Prof. Dr. Remzi KILIÇ

OSMANLI DEVLETİ’NİN İRAN POLİTİKASI (16. ve 17. YÜZYIL)

16. ve 17. yüzyıllar Osmanlı Devleti’nin Dünya siyasetinde oldukça etkin olduğu bir dönemdir. 16. yüzyıl başlarında Yavuz Sultan Selim’in başarılı fetihleri, Osmanlıların hâkimiyet ve nüfuz sahasını doğuya ve … Devamını Oku