Mürşid-i Kamil İbadetleri Nasıl Sevdirir?

Mürşid-i Kamil İbadetleri Masıl Sevdirir?

Mürşid-i kamil ibadetleri nasıl sevdirir? Ölümden sonra hayat olduğuna hepimiz inanıyoruz. Orada bir takım hesapların olduğunu, cennetin, cehennemin olduğunu, kabirde azabın olduğunu, kıyamet günü sıkıntısı olduğunu hepimiz biliyoruz.

Rabbül-alemin bu yoldaki büyüklere ibadeti sevdiriyor. Kendi sevgisini veriyor. O zaman insana ibadet yapmak çok hoş geliyor. Namaz kıldıkca kılacağı geliyor. Haramdan kaçmak da kolay oluyor.

Allah’a İbadet

ALLAH’A İBADET

Herşeyin yaratıcısı olan Allah sonsuz kudret sahibi olandır. Rabbimiz bizi de yaratmış ve Kuran’da Kendisinin istediği şekilde davranmamızı, O’na karşı itaatli olmamızı emretmiştir. Allah’ın bize Kuran’la bildirdiği ve yapmamızı istediği herşey bizim için ibadettir. Namaz kılmak, oruç tutmak, Allah’a şükretmek, sabırlı olmak, dua etmek, güzel davranışlarda bulunmak bu ibadetlerden birkaçıdır.

Ama insanların bir çoğu bu sorumluluklarından haberdar olduğu halde, gerçeği kabul etmek istemez. Çünkü Allah’a karşı itaatli olup, yani O’nun sözlerini dinleyip, istediği şekilde davranmak bu insanların gururuna ağır gelmektedir. Kendilerini büyük ve güçlü gördükleri için Allah’ın sözünü dinlemek istemezler. Kendilerini Allah’ın yarattığınıkabul etmeyerek O’na başkaldırırlar. Adeta herşeyi kendileri kontrol altında tutuyormuş gibi kibir ve gurur yaparlar. Hatırlarsanız kitabın başında bir çizgi kahramanın örneğini vermiştik. İşte bu kişiler de aynen onun durumuna düşerler. Vücutlarını, gözlerini, kalplerini, kulaklarını, sağlıklarını, kısaca dünya üzerindeki herşeyi kendilerine Allah verdiği halde O’na karşı nankörlük eder, nimetlere şükretmezler.

Ama bilin ki, bu insanlar çok pişman olacaklardır. Nankörlük ettikleri, çirkin bir ahlaka sahip oldukları için hem dünyada sıkıntı içinde yaşayacak, hem de ölümden sonraki ahiret hayatlarında büyük bir pişmanlığa kapılacaklardır. Dünyada yaptıkları nankörlüğün cezasını ahirette cehennem azabı ile çekeceklerdir.

Namazda Vesvese

Namazda Vesvese

“Namazda yersiz vesveselerden kurtulamıyorum. Neler yapmalıyım?”

Her hayırlı işte ve sâlih amelde olduğu gibi, namazda da şeytanın ve nefsimizin bir takım vesveseleri yer yer öne çıkmakta ve bizi rahatsız etmektedir. Hakkında bilgi sahibi olduğumuzda en az zararla veya zararsız olarak kurtulabileceğimiz bu vesveselerin ve şüphelerin, bilgi sahibi olmadığımız takdirde dev birer canavar vahşîliğinde bize saldıracağını hiçbir zaman akıldan uzak tutmamak gerekir.

Bazen en iyiyi ve en kâmili ararken, bazen bir gafletimize rast gelen boşluk ânında, bazen hayâlimizin serbest ve ölçüsüz tecessüslerinden, bazen de fazla titizlikten olmalı; ibâdet içinde veya dışında, ibâdete veya mukaddes

Mevlid Kandili Gecesi Neler Yapabilirsiniz?

Mevlid Kandili Gecesi Neler Yapabilirsiniz?

* Kaza ve nafile namazları kılabilirsiniz.
* Salavat getirerek O’nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazeleyebilirsiniz.
* Kur-an’ı Kerim okuyabilir, dinleyebilirsiniz. Yine Kur-an ziyafeti vererek O’na olan bağlılık duygusunu, sevgiyi, saygıyı kuvvetlendirebilirsiniz.

Bugün Allah İçin Ne Yaptık

Hemen hemen hepimiz YÜCE RABBİMİZ’ in rızasını kazanmak için çok çeşitli yollar olduğunu ve bizlerin rıza kazanmakla sonsuza dek sürecek olan ahiret hayatımızın huzur içerisinde geçeceğini biliriz. Peki bunun için neler yapıyoruz, neler yapmıyoruz? Farz ibadetlerimizin dışında aşağıdakilerle kendimizi sorgulayalım bakalım. Her gün ALLAH’ ın rızasını kazanmamız için yapmamız gereken kulluk görevlerimizden hangisini yapabiliyoruz. Ya da yapmak için çaba sarf ediyormuyuz, yoksa önümüze çıktıkça mı yapıyoruz veya arayış içerisine girip muhakkak birini veya bir kısmını muhakkak yapıyormuyuz? Vicdan rahatlığı ile uyuyabiliyor muyuz. Birde aksi olarak bütün bunları bilmemize rağmen hastaya, yaşlıya,

Müslümanız Diyoruz

Müslümanız Diyoruz

Günahlarımız diz boyu.. hatalarımız ve kusurlarımız doğu ile batının genişliği kadar… AKLETMEMEMiZ ise en büyük cürmümüz..

müslümanız diyoruz; imanımız boğazımızdan aşağı inmiyor,

kimimiz taklidi iman etmişiz, kimimiz taklidi bile edememişiz…

müslümanız diyoruz ama ona göre yaşamıyoruz,

müslümanız diyoruz ama RABBimizin emirlerini yerine getirmiyoruz,

müslümanız diyoruz ama haramlardan sakınmıyoruz,