Tanzimat Fermanı Tam Metin

Tanzimat Fermanı

Tanzimat Fermanı

Gülhane Parkı’nda okunması nedeniyle Gülhane Hatt-ı Hümayunu veya Tanzimat-ı Hayriye de denir.

Osmanlı Türkçesi

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

Tebâreke ellezî bi-yedihi’l-mülk ve hüve alâ külli şey’in kadîr.

Benim vezîrim;

Cümleye ma’lûm olduğu üzere Devlet-i Aliyyemiz’in bidâyet-i zuhûrundan beri ahkâm-ı celîle-i Kur’âniyye

Devamını Oku

Divan-ı Hümayun Hakkında Bilgi

Divan-ı Hümayun

Osmanlıdan önce Divan

Divan, eskiden İslam devletlerinde, devlet işlerinin görüşülüp karara bağlandığı kurul. Başlangıçta bir devlet dairesi olan divan, İran devlet geleneğinin de etkisiyle sonradan kurul biçimine dönüştü. İslam tarihinde ilk divan, ikinci halife Ömer döneminde (634-644) bir devlet dairesi … Devamını Oku

Kazasker ya da Kadıasker Nedir?

Kazasker Nedir?

Kazasker ya da kadıasker, Osmanlı Devleti’nde şeri davalara bakan askeri hakim.

Yetkileri şöyle sıralanabilir:

Kadı atamaları, müderris atamaları, din görevlisi atamaları, kadı kararlarını bozma-değiştirme-yeni kararlar oluşturma. Yani kadı kararlarına itiraz kazaskerliğe yapılırdı.

Yetkilerinin çoğunu 16. Yüzyıl’dan itibaren Şeyhülislama devretmiştir. Kazasker … Devamını Oku