Kuvayı Milliye ve Hordoloş Mustafa

Kuvayı Milliye ve Hordoloş Mustafa

Değerli arkadaşım Yasin Kurtuluş’un Son kitabı  KUVAYI MİLLİYE VE HORDOLOŞ MUSTAFA artık sizlerle…
Kurtuluş’a giden yolda direnmek bize düştü, dirilmek milletime… Mevzu bahis Vatandı… Onlar için geri kalan her şey teferruattı…

Mondros mütarekesi şartları kabul edilmiş ve Devlet-i Aliyye dört bir yandan işgale uğramıştı. Sömürge İmparatorlukları hasta adam öldü derken KUVAYI MİLLİYE direnişi ile karşılaştı..