Halifelerin Dünden Bu Güne Silsilesi

Yönetim Şehri : Medine
Yönetenler:ler:Dört Halife Devri

* Ebu Bekir (632-634)
* Ömer I (634-644)
* Osman (644-656)
* Ali (656-661)

Yönetim Şehri : Şam
Yönetenler:EMEVİLER

* Muaviye I (661-680)
* Yezid I (680-683)
* Abd ul-MElik (685-705)
* VElid I (705-715)
* Ömer II (717-720)
* Hisham (724-743)
* VElid II (743-744)
* Mervan II (745-750)

Yönetim Şehri: Baghdad
Yönetenler:ler Abbasiler