Tag: Hece

Bekir Sıtkı Erdoğan: Halk Şiirine Yeni Bir Soluk

Bekir Sıtkı Erdoğan: Halk Şiirine Yeni Bir Soluk

Bekir Sıtkı Erdoğan, 9 Eylül 1926 yılında Karaman’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Karaman’da tamamladıktan sonra Kuleli Askeri Lisesi’ni ve Harp Okulu’nu bitirdi. Kıta subaylığı yaptıktan sonra Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nden mezun oldu.

Devamını Oku

Beş Hececiler: Türk Şiirinde Değişim ve Yenilik

Beş Hececiler: Türk Şiirinde Değişim ve Yenilik

Beş Hececiler: Türk Şiirinde Değişim ve Yenilik

Beş Hececiler: Türk Şiirinde Değişim ve Yenilik

Beş Hececiler, Millî Edebiyat akımının etkisinde kalarak, Türk şiirinde önemli bir değişim ve yenilenme süreci başlatan şairlerden oluşan bir topluluktur. Bu topluluğu oluşturan şairler, Orhan Seyfi Orhon, Enis Behiç Koryürek, Halit Fahri Ozansoy, … Devamını Oku

Heceleme ve Hece Yapısı Kuralları

Heceleme ve Hece Yapısı Kuralları

 Heceleme ve Hece Yapısı Kuralları

Heceleme ve Hece Yapısı Kuralları

  • Türkçede kelime içinde iki ünlü arasındaki ünsüz, kendinden sonraki ünlüyle hece kurar: a-ra-ba, bi-çi-mi-ne, in-sa-nın, ka-ra-ca vb.
  • Kelime içinde yan yana gelen iki ünsüzden ilki kendinden önceki ünlüyle, ikincisi kendinden sonraki ünlüyle hece kurar:
Devamını Oku