Dünya Tarihini Değiştiren Coğrafi Keşifler

Dünya Tarihini Değiştiren Coğrafi Keşifler

Coğrafi Keşifler: Dünya Tarihini Değiştiren Olaylar

Coğrafi Keşifler, 15. yüzyılın sonlarından 17. yüzyılın başlarına kadar Avrupalı denizcilerin yeni kıtalar ve yollar keşfettiği bir dönemdir. Bu keşifler, dünya tarihini önemli ölçüde etkilemiştir.

Coğrafi Keşifler’in Nedenleri

Coğrafi Keşifler’in başlıca nedenleri şunlardır:

Devamını oku

Ziyariler Hakkında Bilgi

Ziyariler Hakkında Bilgi

Ziyariler Hakkında Bilgi

Onuncu ve on birinci yüzyıllarda Hazar denizi civarında bulunan Gürgân, Taberistân ve Elburz dağlarının güneyindeki Kûmis bölgelerinde hüküm süren hanedan.

Kurucuları olan Merdâviç’in babası Ziyâr bin Vardan Şâh’a nisbetle Ziyârîler adını aldılar.Hazar Denizi’nin güneybatı köşesindeki Deylem’in dağlık bölgelerinde yaşayan halkın büyük bir kısmı, Abbasî halîfesinin veya başka devletlerin ordularında paralı askerlik yapardı.

Bu paralı askerlerin kumandanlarından olan Merdâviç bin Ziyâr, Sâmânoğulları Devleti’ndeki iç karışıklıkları fırsat bilerek, Kuzey İran’ı ele geçirmek için ayaklanan Sâmânî kumandanı Esfâr bin Şirûye’nin ayaklanması üzerine, bağımsızlığını îlân etti.

Devamını oku