İslam Halifesi, Yavuz Sultan Selim’in Sözleri

İslam Halifesi, Yavuz Sultan Selim’in Sözleri

İslam Halifesi, Yavuz Sultan Selim’in Sözleri

Yavuz Sultan Selim, Osmanlı’nın dokuzuncu padişahı ve 88. İslam halifesidir. Babası II. Bayezid, oğlu Kanuni Sultan Süleyman’dır. Anadolu, Suriye, Mısır ve Hicaz’ı fethetmiş, İslam dünyasının lideri olmuştur. Cesur, adaletli, dindar ve şiir sever bir … Devamını Oku

Nuşirevan’dan Adaletliyim-Hz.Ömer

Nuşirevandan Adaletliyim - Hz.Ömer

Nuşirevan’dan Adaletliyim
Hazreti Ömer ve Sa’d İbni Vakkas Hazretleri, İran’a at satmaya gitmişlerdi. İran’a vardıkları zaman şehrin girişinde cirit oynayan bir kısım genç görüp seyre daldılar.

Bir ara yabancıların kendilerini seyretmekte olduğunun farkına farkına varan gençlerden birisi yanlarına gelip “… Devamını Oku

Hazreti Ömer’ den Tavsiyeler

Hazreti Ömer' den Tavsiyeler

Hazreti Ömer’ den Tavsiyeler

  • Hesaba çekilmeden evvel kendinizi hesaba çekiniz.
  • İstişare etmeden uygulamaya konulan işler başarısızlığa mahkûmdur.
  • Kış mevsimi abidlerin ganimetidir.
  • Bugünün işini yarına geciktirmeyiniz. İş bir vakit geri kalırsa hiçbir vakit ilerlemez.
  • İnsanların en akıllısı, insanların hareketini takdir edendir.
Devamını Oku

Hazreti Ömer Hakkında Bilgi

Hazreti Ömer Hakkında Bilgi

Hazreti Ömer

Ebû Abdirrahmân Abdullāh b. Ömer b. el-Hattâb el-Kureşî el-Adevî (ö. 73/693) Hz. Ebubekir’den sonraki ikinci halifedir.

İbn Ömer diye de anılan Abdullah, nübüvvetin üçüncü yılında Mekke’de doğdu. Hz. Peygamber’in zevcesi Hafsa ile ana baba bir kardeştir. Babasıyla birlikte … Devamını Oku

Arkadaşlarıyla Mustafa Kemal

Arkadaşlarıyla Mustafa Kemal 1 – Ataturk ve Heykel by ataturk gencligi

Arkadaşlarıyla Mustafa Kemal

Başladı, hızlandı çöküş nitekim.
Hasta adam için yok mali hekim.
Savaş bitkini halk, yoksulluk hakim
Nasıl bir kurtuluş ,kurtaracak kim..?

Devamını Oku

İslamiyet’te Halifelik Sıralaması

MaviBayrak
Dört Halife veya Hulefa-i Raşidin Dönemi.

Hz. Muhammed’in vefatından hemen sonra seçimle göreve gelmiş Dört Halifedir:

  • Ebu Bekir: 632 – 634
  • Ömer bin Hattab: 634 – 644
  • Osman bin Affan: 644 – 656
  • Ali bin Talib: 656 – 661

661 … Devamını Oku

Sıffin Savaşı Hakkında Bilgi

Sıffin Savaşı

Sıffin Savaşı

Hz. Osman döneminde meydana gelen iç karışıklıklar ve sosyal bunalım giderek buhrana dönüşmüş ve adı geçen halife bu buhran neticesinde şehit edilmiştir. Sosyal bunalım, Hz. Ali’nin halifelik makamına oturtulması ile giderilmeye, İslam birliği yeniden tesis edilmeye çalışılmış, ancak … Devamını Oku

Hz. Ebubekir Hakkında Bilgi

Hz.Ebubekir Kimdir?

Soyu: Ebu Bekir, Benü Teym’lerin Küreys kabilesindendir, Mekke’de doğmuştur. Babası Ebû Kuhafe, annesi Ummu’l-Hayr Selma’dır.

Hz. Muhammed (s.a.ş.)’in İslâm’i tebliğe başlamasından sonra ilk iman eden hür erkeklerin; raşit halifelerin, aşere-i mübesserenin ilki. Câmiu’l Kur’an, es-Sıddîk, el-Atık lakaplarıyla bilinen büyük sahabi.… Devamını Oku