Sevdim Seni Ben Candan

Sevdim Seni Ben Candan

Sevdim Seni Ben Candan

Sevdüm seni ben cândan cânum seven ölsün mi?
Ayrılmazam senden cânum seven ölsün mi?

(Ben seni candan sevdim. Seni seven ölsün mü? Senden ayrılamıyorum. Seni seven ölsün mü?)

Sen hüsn ile âyetsin bir hoş kadm ü kametsin
Ey vây ne kıyâmetsin cânum seven ölsün mi?

(Sen güzellikle âyetsin. Bir hoş boylu güzelsin. Eyvah ne kıyametsin. Seni seven ölsün mü?)

İy lâl’-i lebi kandüm cevrün odına yandum
Lûtfeylesin sandum cânum seven ölsün mi?

(Ey lâl taşı gibi kırmızı dudağı benim şekerim olan sevgili. Senin cevrine yandım. Lütfedersin sandım. Seni seven ölsün mü?)

Ol kaş ile gözler kirpük okını gezler
Her lahzâ beni gözler cânum seven ölsün mi?

(O kaş ile gözler kirpik okunu gezler (yerleştirir) Her an varmak için beni gözler. Seni seven ölsün mü?)

Hep cevr ü cefâ senden bu kamu belâ senden
Derdüme devâ senden cânum seven ölsün mi?

(Hep eziyet senden. Bu bütün belâ senden. Derdime çare senden. Seni seven ölsün mü?)

İy serv-i sehî-kaamet Dâî kuluna rahm it
Hak ide sana rahmet cânum seven ölsün mi?

(Ey servi boylu güzel ! Dâî kuluna acı. Sana Hak rahmet eder. Seni seven ölsün mü?)

Kaynak :

  • AHMED-İ DÂ’Î GERMİYÂNÎ (Ahmed b. İbrahim b. Muhammed)