Etiket: gelişim

Beyin Gücünüzü Geliştirmek İçin

Beyin Gücünüzü Geliştirmek İçin

BEYİN GÜCÜNÜZÜ GELİŞTİRMEK İÇİN
1. Derin Nefes Alın: Daha fazla hava, kanınız –yani beyniniz- içerisinde daha fazla oksijen anlamına gelir. Nefesinizi burnunuzdan alın ve mümkün olduğunca diyafram kasınızı kullanarak ciğerlerinizin alt kısmını doldurmaya çalışın. Birkaç kez derin nefes aldığınızda bu sizin hem gevşemenizi sağlar, hem de daha net biçimde düşünebilirsiniz.

2. Meditasyon yapın: Şu an hemen uygulayabileceğiniz bir Meditasyon tekniği, yalnızca gözlerinizi kapayın ve dikkatinizi nefesinize yöneltin. Kaslarınızı gevşetmeniz meditasyonunuza yardımcı olacaktır. Eğer zihniniz Okumaya Devam Ediniz…

Hayatımızın Değeri

20-dolar-rTanınmış  bir konuşmacı, 20 dolarlık bir banknotu  kendisini izleyenlere göstererek

Bu parayı kim ister?” diye sordu. İzleyenler arasında bir çok kişi elini kaldırdı.

Konuşmacı,”Bu parayı birisine vereceğim, fakat öncelikle bazı şeyler yapacağım!” dedi. Parayı önce buruşturdu ve dinleyicilere “Hala bu parayı isteyen var mı?” diye sordu. Eller yine havadaydı.

Bu sefer konuşmacı “Peki, bunu yaparsam” dedi ve 20 doları yere attı. Üstüne bastı, ezdi, kirletti ve para şimdi pis ve buruşuktu. Salona döndüğünde eller yine havadaydı. Parayı hala bir çok kişi  istiyordu.

Konuşmacı izleyicilerine dönerek:

Arkadaşlar! Şimdi çok önemli bi şey öğrendiniz. Paraya ne yaptıysam hiç önemli değil, onu yine de istiyorsunuz. çünkü yaptığım şeyler onun değerini düşürmedi. O yine20 $. Hayatta verdiğimiz kararlar veya hayat şartları yüzünden çoğu defa hırpalanırız, Okumaya Devam Ediniz…

Kişisel Gelişim İle İlgili Ayetler

 • İsra 37: Kibirli olma, alçak gönüllü davran.
 • Müddesir 1-5: Kendini fazla abartma.
 • Tekvir 25-27: Her şeyin üstesinden gelemeyeceğini asla unutma.
 • Bakara 156: Çaresizlik tuzağına düşme. Her zaman bir umut ışığı olduğunu aklından çıkarma.
 • Beled 5-6: Her şeye hakim olmak için uğraşıp hayatı yaşanmaz hale çevirme.
 • Hucurat 10: Büyüklük kompleksine kapılıp, insanları ezerek arkadaşlarını kendinden uzaklaştırma.
 • Muhammed 7: İyiliği karşılık beklemeden yap.
 • Rum 21: Tek başına mutlu olunamayacağını bil. Çevrenin mutluluğu için gayret göster.
 • Vakıa 83-87: Ölümden korkmak yerine, ölüm gerçeğiyle yüzleş.
 • Bakara 263: Yaptığın iyilikleri unut. Anlatarak onları kıymetsizleştirme.
 • Furkan 63: Sana yapılan kötülüğün karşılığını vermek yerine. Öfkenin dinmesini bekle.
 • İnşirah 1-3: Seni huzursuz edecek işlerden uzak dur. İhtirasını törpüle.
 • Maun 4-5: Eleştirinin keskin bir bıçak olduğunu unutma. Söyleyeceklerini iyi tart.
 • Mücadele 7: Hiçbir sırrın sonsuza kadar gizli kalamayacağını unutma.
 • Rahman 7-9: Çıkarcı olma. Adil davran.
 • Tekasür 1-2: Kibrine yenilip hep daha fazlasını isteyerek hayatını zehir etme.
 • Tevbe 40: En zor zamanda bile kesinlikle ümitsizliğe kapılma.
 • Fatır 19-22: Senden iyi durumda olanlara bakıp üzüleceğine, senden zor durumda olanları görüp rahatla.
 • Fecr 27-28: En sevdiğin şeyleri, başkalarıyla paylaşmanın keyfine var.
 • Hakka 33-35: Hayatının vazgeçilmezleri olsun. Onları küçük çıkarlar için asla feda etme.
 • Haşr 10: Muhatabına güvenmek istiyorsan, önce sen güvenilir ol.
 • Kalem 1-2: Yazdıklarının ve yaptıklarının peşini bırakmayacağını unutma. Gücünü insanların yararına kullan.
 • Münafıkun 4: Bencil olma, tebrik etmeyi bil.
 • Saff 2: Yalandan uzak dur.
 • Yusuf 32-33: Modern hayatın çarpıklaştırdığı kadın-erkek ilişkilerinin, hayatını esir almasına izin verme.
 • Ankebut 41: İyi bir dostun, paha biçilmez olduğunu aklından çıkarma.
 • Al-i İmran 92: İyilik yapma arzunu, şarta bağlama. Vermek almaktan daha büyük bir ihtiyaçtır, asla unutma.
 • En’am 50: Ön yargılarla hayatı kendine zehir etme.
 • En’am 60: Bildiklerinle açıklayamadığın şeyler, hayatının kâbusu olmasın.
 • Felak 1-5: Korkuların tutsağı olarak yaşamaktan vazgeç.
 • Hacc 46: Kendini, hep daha iyiye ulaşmak zorunda olduğuna koşullama.
 • İbrahim 42: Merhametli olmaktan asla vazgeçme.
 • İsra 23: Anne ve babana ‘of’ bile deme.
 • Nisa 149: Kendini sürekli övmekten uzak dur.
 • Yunus 12: Vazgeçilmez olmadığını kabul et.
 • Enfal 56: Sözünüzde durmamanın utanç verici olduğunu aklından çıkarma.
 • Furkan 43: Heveslerini kendine ilah edinme.
 • Necm 3: İnanma duygunu diri tut.
 • Nisa 58: Karar verirken, vicdanının sesini duymazlıktan gelme.

 

YAŞAM İÇİN KURALLAR

A. Saf Güç Kuralı

Bizlerin asıl hali saf bilinçliliktir; bu da saf güç demektir. Saf bilinçlilik ruhsal özümüzdür, sonsuz ve sınırsızdır, saf coşkudur, saf bilgidir, sonsuz sessizliktir, kusursuz dengedir, yenilmezliktir, basitliktir, mutluluktur.

“Saf Güç” Kuralının uygulanması:

 1. Sessiz olmak için her gün zaman ayırın. Günde iki defa derin düşünme yapın.
 2. Doğayla baş başa kalabilmek ve her varlığın içindeki zekâya şahit olmak için her gün zaman ayırın.

 3. Yargılamayın. Güne “Bugün hiçbir şeyi yargılamayacağım.” sözüyle başlayın.

B. Verme Kuralı

Evren dinamik alışveriş ile var olmaktadır. Vermek ve almak evrendeki enerji akışının değişik görünüşleridir. Aramakta olduğumuz şeyi vermeye istekli olmakla, evrenin bereketinin yaşamımıza yansımasını sağlarız. Coşku istiyorsanız başkalarına coşku verin; sevgi istiyorsanız sevgi vermeyi öğrenin; ilgi ve takdir istiyorsanız ilgi ve takdir göstermeyi öğrenin; maddi zenginlik istiyorsanız başkalarının zengin olmaları için yardımcı olun. Okumaya Devam Ediniz…

Doğum Gününüze Göre Kişiliğiniz

1 Ocak – 10 Ocak

Huzursuzluk ve kavgadan hoşlanmayan. Sevdiklerine düşkün, sabırlı ve çalışkan kimsenin bir şeyinde gözü olmayan, kendi çalışıp kazanmaktan yana olan.

Başarılı olmayı isteyen ve rahat, güvende yaşamayı arzulayan. Gayet kibar ve nazik doğru ve dürüst davranan. Başarısızlığa tahammülü olmayan, sevgiye önem veren.

Takdir edilmekten hoşlanan, yeniliklere açık, bulunduğu alanda parlamak isteyen kimi zaman coşkulu bazen karamsar olabilen. Fakat asla pes etmeyen, direnen.

 

11 Ocak – 19 Ocak

Son derece mantıklı, becerikli, akıllı, sözünde duran eğitim hayatına önem veren. Öğrendiklerini kolay kolay unutmayan.

Aklını ve yaratıcı hünerlerini kolaylıkla hayata geçirebilen

Neyin gerekli neyin gereksiz olduğunu iyi ayırt edebilen mantıklı.

Gerektiğinde sert konuşabilen. Aynı anda birden fazla konuda bilgi sahibi olabilen gözlem gücü yüksek, iş hayatında başarıya mutlaka ulaşabilen. Okumaya Devam Ediniz…

Hz.mevlana’ya Göre Fiziksel Ve Manevi Gelişim

İnsanın sûret varlığının, mânâsından izler taşıması nedeniyle Mevlânâ, insanın fiziksel gelişimi ile manevî gelişimi arasında paralellik görmektedir. Şöyle ki; insanın fiziksel gelişim evreleri ile bunların özellikleri iyi okunup, yorumlanabilirse, insanın manevî gelişimine dair önemli ipuçları barındırdığı görülecektir. Cenin, öncelikle ana rahminde kan ile beslenerek büyüyüp gelişir. Doğum vakti geldiğinde dışarıdaki geniş dünyayı bilmediğinden kendi vatanını terk etmek istemez. Sancılı ve sıkıntılı bir süreçten sonra insan, yeni âlemine yani dünyaya taşınır. Bir dönem adaptasyon zorluğundan sonra bu vatanına da alışır. Dünya insan için terk edilmesi zor ve mükemmel bir âlemdir artık. Tasavvufî düşüncede dünya gerçek âlemin sadece sınırlı bir sûreti olması hasebiyle sonsuz âleme nispetle daracık ana rahmi mesabesindedir. İnsanın kendi sonsuz mahiyetini keşf ederek, kendi varlığını bu daracık âlemden sonsuzluk arenasına taşımak için yaptığı tüm uygulamalar sülûkun kapsamındadır.

İnsanın bu âlemdeki fiziksel varlığı ve gelişimi, doğum ile başladığı gibi insanın sülûk süreci içindeki yolculuğu da tasavvufî literatürde “vilâdet-i sânî/ikinci doğum” denilen doğumla başlamaktadır. Sâlik, bu doğumda sûfî ıstılahında kalp çocuğu (veled-i kalbî) denilen can potansiyelinin nüvesini, kendi derûnunda vücûda getirerek yeni bir varlık boyutu ve gerçek “ben”ini keşfe başlamıştır. Okumaya Devam Ediniz…

HZ.MEVLANA PİSKOLOJİSİ VE TERAPİSİ

Mevlana eserlerinde günümüzde kişisel gelişim bağlamında ele alınan birçok konuda güncelliğini hiç yitirmeyen çarpıcı görüş ve düşünceler ileri sürmüştür. Bu yazıda, kişisel gelişimin en popüler konularından düşünce gücü üzerine Mevlana’nın düşüncelerinden hareketle bazı değerlendirmelerimizi paylaşmak isterim. İşte bu konuda Mevlana’nın ölümsüz eseri Mesnevi’den birkaç değerli düşünce incisi: Okumaya Devam Ediniz…

Hayatın Altın Kuralları

 • Göğün her yerde mavi olduğunu anlamak için dünyayı dolaşman gerekmez.
 • Bak, aynı zamanda da baktığını gören ol.
 • Geldiğin zaman boşluk dolduran değil, gittiğin zaman yeri doldurulamayan ol.
 • Her duyduğuna inanma, elindekinin hepsini
 • harcama ve istediğin kadar uyuma.
 • “Seni seviyorum” derken inanarak söyle.
 • “Özür dilerim” derken karşındakinin gözünün içine bak. Okumaya Devam Ediniz…

18 Hayat Dersi

 • Amacını ve yolunu seçmiş insanların başarı kazanabilmeleri için, özveri ve dayanıklılık gerekir.
 • Nasıl anılmak istiyorsam öyle olmaya çalışacağım.
 • Ölçüsüz istek, her şeyden yoksun kılar insanı.
 • Benim için iyi insan, çıkarlarını başkalarının zararlarından sağlamayan insandır.
 • Kuvvetli olan yanımızı herkes bilmelidir. Fakat zayıf olan yanımızı herkesten önce biz bilmeliyiz.
 • Görünen kusurların düzeltilemediği yerde, görünmez felaketler doğar.
 • Hayatın sürüklediği insanlar vardır. Hayatı sürükleyen insanlar vardır. Okumaya Devam Ediniz…