Traklar ve Frigler Hakkında Bilgi

Traklar ve Frigler

TRAKLAR
Trakyanın yerli halkımıdırlar, yoksa dışarıdan mı gelmişlerdir? Bu konuda kesin bir hüküm vermek bu günkü bilgilerle zordur. Önceki yıllarda Tekirdağ tarihini yazanlar İ.Ö.4000 ve 2000 yıllarında Trak akınlarından ve göçlerinden bahsetmektedirler. Bilindiği gibi Trakya’da o dönemlerle ilgili olarak yapılmış uzun araştırmalar ve arkeolojik kazılar olmadığı gibi, o dönemler hakkında da yazılı belgeler de yoktur. Daha önce de değinildiği gibi İ.Ö.14-13.Yüzyılda izlerine Ergene ve Meriç Havzası’nda rastlanan bir göç dalgası bulunmaktadır ki, bu göç eden toplum Proto Trak (Trak Öncüleri) olarak adlandırılmaktadır. Daha sonra tarihçiler, Traklardan ayrı kabileler ve şehir krallıkları olarak yaşamış, hiçbir zaman bir birlik oluşturamamış toplumlar olarak bahsetmektedirler.

Tarihçi Heredot: “Hintlilerden sonra en kalabalık olanlar Trakya’lılardır. Birtek adamın komutasında ya da tek iradeyle hareket etseler, hiç yenilmez ve bence, ulusların en güçlüsü ve en kalabalığı olurlardı” demektedir. Traklar için iş görmemek kibarlıktır. Toprakta çalışmak şerefsizlik ve aşağılıktır.

Kybele Ana Tanrıça

Kybele Ana Tanrıça

Kibele ismini Kybelon dağından almıştır.İlkel bir Anadolu inanışıdır. Frigler tarafından Agolistis olarak tanımlanır.Anadolu’daki etkisi ise 7 bin yıllıktır. Çatalhöyük ve Hacılarda bulunmuş neolitik çağa ait kilden heykelciklerine rastlanılmıştır.

Bugünkü Malatya’nın bulunduğu mevkide Paleolitik çağa kadar bir zaman yolculuğu yapalım. İnderesi denilen bir mevkide mağara adamının yaşamına rastlıyoruz.1979’da Karakaya baraj gölü kurtarma kazılarında Caferhöyük’te yapılan kazılarda o yöre insanının mağaralardan çıkıp ovada hayvancılık ve tarımla uğraşmaya başladığını ve yerleşik hayata geçmeye başladığını sezinliyoruz. Burada dünyanın ilk heykel örneği sayılan beyaz kireçtaşından yapılmış küçük figürler MÖ 7000 yılına ışık tutar .

Hititlerden önce Hatti ismini görüyoruz.Çatalhöyük bölgesinde sonra MÖ 1700-1200 de ise Hitit devletine rastlıyoruz.Ortak noktaları ise Frig dilindeki Kibele.

–> Eskişehir’de ise neolitik çağa ait buluntular vardır. Fakat bunlar Çatalhöyük’tekiler kadar zengin değildir. Hitit uygarlığına ait çok az sayıda eser vardır Eskişehir’de. Ve bunlar çoğunlukla bugünkü Frigya vadisi olarak tabir edilen mevkidedir.