Ünlülerden Felsefi Güzel Sözler

Ünlülerden Felsefi Güzel Sözler

* Acayip şeyler, tuhaf düşüncelerden doğarlar. SHELLEY
* Acı çekmek ölmekten daha çok cesaret ister. CERVANTES
* Acısız geçen gün yoktur. SENECA
* Açgözlüyü minnettar edemezsin. Doymaz ki. CENAP ŞAHABETTİN
* Alışkanlıklar bırakılmazsa zamanla ihtiyaç halini alırlar. CAMPELL
* Aptal, akıllı olduğunu sanır. Fakat akıllı, aptal olduğunu bilir. SHAKESPEARE
* Aptallar, akıllılardan pek az şey öğrenirler. Fakat akıllılar, aptallardan çok şey öğrenirler. CATO
* Arkada bıraktıklarımızın yüreklerinde yaşamak ölmemektir. CAMPELL
* Arkadaşlık, kavun gibidir. Neden mi? Çünkü iyi bir tanesini bulmak için yüzlercesini koklarsın da ondan. CLAUDE MANMET
* Aşırı adalet, aşırı adaletsizliktir. ÇİÇERO