Ünlülerden Felsefi Güzel Sözler

Ünlülerden Felsefi Güzel Sözler

Ünlülerden Felsefi Güzel Sözler

  • Acayip şeyler, tuhaf düşüncelerden doğarlar. SHELLEY
  • Acı çekmek ölmekten daha çok cesaret ister. CERVANTES
  • Acısız geçen gün yoktur. SENECA
  • Açgözlüyü minnettar edemezsin. Doymaz ki. CENAP ŞAHABETTİN
  • Alışkanlıklar bırakılmazsa zamanla ihtiyaç halini alırlar. CAMPELL
  • Aptal, akıllı olduğunu sanır. Fakat akıllı, aptal olduğunu bilir. SHAKESPEARE
  • Aptallar, akıllılardan pek az şey öğrenirler. Fakat akıllılar, aptallardan çok şey öğrenirler. CATO
  • Arkada bıraktıklarımızın yüreklerinde yaşamak ölmemektir. CAMPELL
  • Arkadaşlık, kavun gibidir. Neden mi? Çünkü iyi bir tanesini bulmak için yüzlercesini koklarsın da ondan. CLAUDE MANMET
  • Aşırı adalet, aşırı adaletsizliktir. ÇİÇERO