Etrüskler Tarihi Hakkında Bilgiler

Etrüskler Tarihi

Etrüskler

Etrüskler, Eski Çağın en çok ilgi duyulan ve merak edilen kavimleri arasında yer almaktadırlar. Etrüskler;  Yunanca’da “Tyrrhenoi, Tyrsenoi, Pelasgoi”, Latince’de Tusci, Etrusci, Tyrrhen, Mısır yazıtlarında Tursha, Etrüskçe’de ise, Rasenna, Rasna isimleriyle anılmaktadır.  MÖ 8. … Devamını Oku