Gazi Osman Paşa ve Müşir Ethem Paşa

Solda; adına marş yazılan Sultan II. Abdülhamid Han tarafından Gazi ünvanına layık görülmüş Plevne kahramanı MÜŞİR GAZİ OSMAN PAŞA (Osman Nuri Paşa)
Sağda; 1897’deki Yunan Harbinin Muzaffer Kumandanı MÜŞİR ETHEM PAŞA.

İbrahim Bin Ethem’den Nasihatler

İbrahim Bin Ethem'den Nasihatler

İBRAHİM BİN ETHEM’DEN NASİHATLER

1-Günah işleyeceğin zaman, Allah’ın yarattığı rızkı (gıdayı) yeme! Çünkü hem Allah’ın yarattığı rızıkları yiyeceksin hem de O’na isyan edeceksin, bu olmaz ve insanlıkla bağdaşmaz.

2-Günah işleyeceğin zaman, Allah’ın mülkünden çık ve başka bir yere git! Çünkü Allah’ın mülkünde oturup O’na isyan etmen, apaçık bir nankörlüktür ve insanlık dışı bir davranıştır.

3-Günah işleyeceğin zaman Allah’ın görmediği bir yere git ve orada günah işle! Çünkü Allah’ın huzurunda günah işlemen, gafletin de ötesinde çılgınlıktır ve insanlık dışı bir davranıştır.