1965 Yılında Karaman’da Eğitim Durumu

1965 Yılında Karaman'da Eğitim Durumu

  • Karaman merkezde bulunan 7 ilkokulda 1965’i kız, 2161’ i erkek olmak üzere toplam 4126 öğrenci vardı.
  • Köylerde 87 ilkokulda 5396′ sı erkek ve 4276’sı kız olmak üzere toplam 9672 öğrenci vardı.
  • 16 köy okulsuz olup bunlardan üçünün nüfusu 250 ile 300 arasındadır. Diğer köylerin nüfusu 90 ile 200 arasındadır.
  • Merkezde 58 erkek, 28 kadın; köylerde, 170 erkek, 26 kadın öğretmen vardır.
  • Karaman Lisesinde, 32 erkek, 13 kadın öğretmen vazife görmektedir. Öğrenci sayısı, 1087 erkek, 1338 kızdır. Orta ile